10.8.2023

FBK:aren Ann-Sofi Hedenstam rycker ut med smörgåsar och kaffe när det brinner ”Alarmen till bränder kan komma när som helst”

Ann-Sofi Hedenstam är en FBK:are som är alltid redo. – Alarmen till bränder kan komma när som helst, men jag har pratat på jobbet att om det kommer ett sådant alarm får jag gå.

Jag började i Borgå FBK för trettio år sedan. En kollega på mitt förra jobb var brandkårist i tredje generationen och lockade med mig för att de behövde en sekreterare. Jag blev bekant med hans fru som var aktiv i damavdelningen och blev själv en del av den.

På den tiden var vår damavdelning större och vi anlitades ofta som catering i kårhuset i Borgå som vi hyr ut för fester. Nuförtiden anlitas oftast cateringfirma, men vi ställer så klart upp vid behov.

Läs mer: Peter Ojala vill leva hållbart: ”I naturen finns ingen infostress”

I Borgå FBK har vi alarm-, ungdoms-, veteran- och damavdelning. Medelåldern bland de aktiva damerna är ganska hög, många är mellan 65 och 80 år. Intresserade damer eller flickor får gärna kontakta mig.
Vi sköter om trakteringslarm. Vid bränder mellan Sibbo och Lovisa som kräver långt släckningsarbete skrapar vi alltså ihop damer som kan komma med smörgåsar och kaffe till brandmännen. Ibland är det 50 smörgåsar som måste göras, ibland 200.

Ann-Sofi Hedenstam började i Borgå FBK för trettio år sedan.

Hundra saker som tvinnar i huvudet

Vi ställer också upp och lagar mat under utbildningar. I Borgå ordnas till exempel oljebekämpningsutbildningar som tidigare sköttes av Räddningsverket i Östra Nyland. De är ofta på dagtid och till exempel jag som jobbar försöker få ledigt för att ställa upp.

Även på veckoslutsläger för ungdomsavdelningar inom Östra Nylands brand- och räddningsförbund ställer vi upp och fixar mat.

Alarmen till bränder kan komma när som helst, men jag har pratat på jobbet att om det kommer ett sådant alarm får jag gå. Då försöker jag få med mig andra – det räcker inte att jag är ensam om det behövs 100 smörgåsar och kaffe. Vi har ett samarbete med damer från Tolkis FBK.

– Det räcker inte att jag är ensam om det behövs 100 smörgåsar och kaffe.

Jag som ordförande samt kårens sekreterare Cecilia Ek-Borgström får alarmen om bränder till våra telefoner. Efter ett alarm följer vi situationen och håller kontakt. Vad finns i skåpen i kårhuset och vad behöver handlas? Det är hundra saker som tvinnar i huvudet på en efter ett alarm. Då ska det gå undan.

Alarmen till bränder kan komma när som helst, berättar Ann-Sofi Hedenstam.