18.1.2019

FFC:s nya svenska ombud Kristiina Linna är JHL-medlem

FFC:s nya region- och organisationsexpert Kristiina Linna började på sitt jobb i Åbo i mitten av november. Hon är medlem i JHL sedan länge och har varit ordförande för en JHL-förening.

Linna är stationerad på regionkontoret i Åbo, men jobbar också i Helsingfors. Hon är ansvarig för FFC:s svenskspråkiga organisationsverksamhet, men det är inte hennes enda uppgift.

– Jag ska använda cirka hälften av min arbetstid till den svenska verksamheten, säger Linna.

Till den svenska ombudsmannens uppgifter hör bland annat att ansvara för FFC:s kursverksamhet och att koordinera samarbetet med medlemsförbunden. FFC-förbunden har ungefär 30 000 medlemmar med svenska som modersmål.

Lång karriär som arbetarskyddsinspektör

Innan Linna började på FFC jobbade hon som arbetarskyddsinspektör på Regionförvaltingsverket i sydvästra Finland i 19 år. Därmed kan hon lagen och kollektivavtalen. Hon känner också bra till arbetsplatserna i sitt område.

– Jag har gjort cirka 2 000 arbetsplatsgranskningar i Åboland, Satakunta och på Åland.

Linna talar finska, svenska, engelska och tyska flytande, och lite estniska och franska. År 2004 specialiserade hon sig på utländsk arbetskraft och har blivit något av en expert i arbetskraftsexploatering. För ett par år sedan var hon på utbyte på Arbetsmiljöverket i Stockholm.

Linna säger att hon vill besöka svenska arbetsplatser.

Hur bra känner du till FFC:s svenska verksamhet?

– Egentligen inte så bra eftersom jag varit aktiv på den finska sidan. Sedan jag började har jag fått veta ganska mycket. Jag vet att det är ganska mycket på gång.

Linna säger att hon vill besöka svenska arbetsplatser. Hon kommer att besöka de åtta två- och svenskspråkiga lokala FFC-organisationernas vårmöten. FFC har svensk- eller tvåspråkiga lokalorganisationer i Lovisa, Borgå, västra Nyland, Åland, Närpes, Vasanejden, Jakobstad och Karleby.

JHL och Industrifacket sköter det svenska ganska bra.

Hur bra känner du till Svenskfinland?

– Min mamma kommer från Borgå och jag är själv uppvuxen i Reso, så ganska bra. Men Österbotten känner jag inte. Jag har lovat att besöka de lokala FFC-föreningarnas möten i Österbotten.

Linna säger att hon gärna talar för svenskans ställning i Finland. De svenskspråkiga fackmedlemmarna borde ha rätt till information på svenska och till att använda sitt eget språk, säger hon.

– Jag tror att JHL och Industrifacket sköter det svenska ganska bra. En del förbund sköter det bättre än andra.

Två kurser i mars

I mars ordnar Linna den svenskspråkiga, tvärfackliga kursen Vår röst är gemensam, som är öppen för alla medlemmar i FFC-facken. På kursen får deltagarna får diskutera hur vi kan göra vår röst hörd i riksdagsvalet och i samhället. Kursen ordnas i Åbo 16–17.3. och i Vasa 30–31.3. JHL-medlemmar kan anmäla sig via Medlemsservice 24h på JHL:s webbplats. JHL står för kostnaderna för sina medlemmar.

Redigerad 18.1.2019 kl. 13.15: Industriförbundet ändrat till Industrifacket.