11.6.2019

Finland fick ny regering: Var tredje minister medlem i JHL

Statsrådets borg och Antti Kaikkonen, Sirpa Paatero, Krista Kiuru, Tytti Tuppurainen, Li Andersson och Aino-Kaisa Pekonen.

Hela sex JHL-medlemmar ingår i statsminister Antti Rinnes (SDP) regering: De är socialdemokraterna Krista Kiuru, Sirpa Paatero och Tytti Tuppurainen, Vänsterförbundet Li Andersson och Aino-Kaisa Pekonen och centerpartisten Antti Kaikkonen.

President Sauli Niinistö utnämnde regeringen på torsdagen. Statsminister Antti Rinnes regering består av 19 ministrar. En tredjedel av dem är medlemmar i JHL.

De är undervisningsminister Li Andersson, försvarsminister Antti Kaikkonen, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero, social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen och Europaminister Tytti Tuppurainen.

Pekonen sitter som minister i två år och efterträds av Vänsterförbundets vice ordförande Hanna Sarkkinen.

Partierna i Rinnes regeringen är SDP, Centern, De gröna, Vänsterförbundet och SFP.

Kompetenta, ärliga och erfarna

Ministrarna måste vara finska medborgare som är kända för att vara ärliga och kompetenta. Dessutom väger politisk och annan erfarenhet in. Även kön och hemort beaktas när partiorganen väljer sina ministrar.

Den här gången har JHL-medlemmarna exceptionellt tunga portföljer. Li Andersson leder Undervisning- och kulturministeriet, som bereder lagarna som gäller undervisning och småbarnspedagogik. Krista Kiuru har hand om familjepolitiken och vårdreformen, som borde bli klar under den här regeringsperioden. Aino-Kaisa Pekonen ansvarar för de övriga ärendena i Social- och hälsovårdsministeriet.

Sirpa Paatero ansvarar för utvecklingen  av kommunförvaltningen och för statens ägarstyrning.

Antti Kaikkonen kan få byta portfölj i höst när Centern väljer en ny partiledare efter avgående  Juha Sipilä. Kaikkonen väntas ställa upp i ordförandevalet.

Två erfarna rävar

JHL:s ministersextett har en lång erfarenhet av riksdagsarbetet. Antti Kaikkonen har suttit i riksdagen sedan 2003, Sirpa Paatero kom in från reservplats 2006 och Kiuru blev invald 2007.

Aino-Kaisa Pekonen är inne på sin tredje period, likaså Tytti Tuppurainen. Vänsterförbundets Li Andersson blev riksdagsledamot 2015.

Krista Kiuru och Sirpa Paatero har tidigare ministererfarenhet. Kiuru var bostads- och kommunikationsminister, undervisningsminister och undervisnings- och kommunikationsminister i Jyrki Katainens (Saml) regering (2011–2015). Paatero var utvecklingsminister i samma regering 2014–2015.

Fyra av de nya ministrarna hör till JHL:s högsta beslutande organ, representantskapet, som väljs av medlemmarna. De är Li Andersson, Krista Kiuru, Aino-Kaisa Pekonen och Tytti Tuppurainen.