19.8.2021

Gör som Sari Virta – gå kurser med stöd från förbundet

JHL har sedan årsskiftet beviljat stöd för utbildning inom öppna yrkeshögskolan. Närapå 500 medlemmar har gripit chansen. Överinspektör Sari Virta är en av dem.

Att upprätthålla sina arbetslivsfärdigheter och sin yrkeskunskap har sällan varit enklare – och billigare. Campus online-tjänsten samlar webbkurser från läroanstalter runtom i landet. JHL betalar 75 procent av medlemmarnas kursavgift.

– Medlemsförmånens popularitet har överraskat oss positivt. Därför tredubblade vi höstens studerandekvot: 1 500 platser står till buds, berättar Marjut Manka, sakkunnig i utbildningspolitik vid JHL.

Manka ser det som viktigt att också den som gått en yrkesutbildning inser att hen kan sträva efter en högskoleutbildning.

– Det är ofta möjligt att få till godo öppna yrkeshögskolans kurser om man börjar studera för en examen vid yrkeshögskolor, påminner Manka.

– Vi strävar efter att bredda det svenskspråkiga utbudet och tar gärna emot önskemål.Marjut Manka, sakkunnig i utbildningspolitik

I höst kan JHL-medlemmar välja bland 40 olika distanskurser. Vid sidan om kurser som stöder yrkeskompetensen finns det en hel del innehåll om arbetshälsa och ork i arbetslivet, till och med en löpskola online står till buds.

De flesta kurserna är finskspråkiga men det finns också ett litet antal kurser på svenska och engelska.

– Vi strävar efter att bredda det svenskspråkiga utbudet och tar gärna emot önskemål om ämnen som intresserar våra svenskspråkiga medlemmar, säger Marjut Manka.

Bland de läroanstalter som samarbetar med Campus online finns svenskspråkiga Yrkeshögskolan Novia, Högskolan på Åland och Yrkeshögskolan Arcada.

Motvikt till arbetet

När JHL-medlemmen Sari Virta läste om förbundets kursstöd, blev hon genast intresserad. Hon ögnade igenom utbudet på webbplatsen och fastnade för en kurs med titeln ”Rautalankaruotsia” (ungefär: Lättfattlig svenska).


Sari Virta ser fram emot att få använda svenska på jobbet och i grannlandet när det blir lättare att resa igen.

Virta är överinspektör vid undervisnings- och kulturministeriet och jobbar för att idrott och fysisk aktivitet ska uppmärksammas på bred bas inom statsförvaltningen. Hon har tidigare deltagit i statsadministrationens egna språkkurser, men anser att de ofta är för korta för att ge möjlighet till fördjupning.

Svenskkursen som hon anmälde sig till via Campus online bestod av vardagsvokabulär, grammatik och samtalsövningar. Kursen ordnades av Yrkeshögskolan Karelia.

– Studierna framskred logiskt och man kunde inte gå vidare till följande övning om man inte fått tillräckligt många rätt i den föregående delen. Å andra sidan kunde man göra en övning så många gånger som man ville.

Virta misstänker att hon kanske inte skulle ha tagit chansen att repetera svenska under normala förhållanden och ifall kursstödet från förbundet skulle ha uteblivit. Trots att kursen var webbaserad, fungerade den som god motvikt till distansarbete.   

– Jag åt lite eller gick ut en sväng efter jobbet och sen satte jag mig vid datorn för att studera svenska. Det hjälpte mig att sluta tänka på arbetet.

God valuta för pengarna

Virtas kurs hade kring hundra deltagare. Vid behov kunde studerandena chatta med varandra och det gick också att skicka e-post till den ansvariga läraren.

– Kursen var väl uppbyggd och man fick uppmuntran att kämpa vidare efter varje uppgift. Jag saknade inte växelverkan med andra, även om det förstås kräver mera av en själv att studera på egen hand.  

Öppna yrkeshögskolans webbkurser lämpar sig väl för studier vid sidan om arbetet, eftersom de inte är bundna till tid och plats.

På jobbet fattar Sari Virta beslut om understöd som betalas ut till kommunala och regionala idrottsförbund och -projekt. En del av ansökningarna är svenskspråkiga och i regionerna har hon också samarbetspartner som talar svenska.

– Jag hoppas att jag i fortsättningen ska kunna byta åtminstone några ord på svenska med dem och ge grundläggande betjäning om någon ringer mig och vill tala svenska, säger Virta.

Vill studera mera

Virta tror att hon med stor sannolikhet kommer att välja en ny kurs bland det JHL-märkta innehållet på Campus online. Ämnen som intresserar henne är bland annat ledarskap, växelverkan och arbetsengagemang.

Tanken om livslångt lärande löper som en röd tråd i all verksamhet vid utbildnings- och kulturministeriet. Virta ser JHL:s kursstöd som en välkommen och värdefull satsning.

– I och med att kursurvalet inte begränsas på något sätt, ser jag det som en gyllene chans att frimodigt prova på något nytt.Sari Virta, överinspektör

– I och med att kursurvalet inte begränsas på något sätt, ser jag det som en gyllene chans att frimodigt prova på något nytt. Speciellt om arbetsgivaren låter en studera på arbetstid.

Marjut Manka påpekar att öppna yrkeshögskolans webbkurser också lämpar sig väl för studier vid sidan om arbetet, eftersom de inte är bundna till tid och plats.

– Numera är webbaserade studier både mångsidiga och engagerande, det handlar inte om att bara lyssna på föreläsningar eller läsa pdf-dokument.