11.5.2017

Het kosthållsdebatt i Pargas Kommundirektör: Tidtabellen är för stram

Pargas stad planerar att lägga ut kosthållet på entreprenad. Stadsstyrelsen behandlar bolaget Arkeas erbjudande om att överta verksamheten nästa gång på sitt möte 22.5.

Utläggningen av kosthållet har förberetts i ett år och förslaget behandlades senast på stadsstyrelsens möte i slutet av maj. Något beslut i ärendet togs ändå inte, främst på grund av att förslagen till såväl köpebrev som tjänsteavtal endast var på finska.

– Det är väldigt nonchalant. Frågan är av så stor principiell vikt att alla papper borde vara i skick, säger JHL:s huvudförtroendeman Mikaela Luoma.

Stadsdirektören Patrik Nygrén motiverar behovet av omstrukturering framför allt med vårdreformen. Efter att bland annat serviceboenden övergått i landskapets regi, kan kommuner inte längre laga mat till deras klienter.

– Vi behöver en leverantör som kan leverera mat till både kommunen och landskapet. Om kosthållet hålls kvar i egen regi, blir volymerna så små att vi kan bli tvungna att stänga vissa kök, säger Nygrén.

Gamla arbetstagare

För närvarande jobbar 45 personer inom kosthållet i Pargas. Av dem skulle 15 övergå i landskapets tjänst från början av 2018. Enligt förslaget till avtal med Arkea skulle samtliga övergå i bolagets tjänst som gamla arbetstagare. Tanken är att de skulle följa kollektivavtalet AVAINTES, som inte skiljer sig märkbart från Akta.

– På lång sikt är Arkea en bättre arbetsgivare än vi själva, säger Patrik Nygrén.

Förslaget till tjänsteavtal innehåller inga klausuler som förbjuder Arkea att ge vidare matproduktionen eller leveransen till en tredje part. Mikaela Luoma är oroad över vad det kan få för konsekvenser för personalen.

– I värsta fall står de utan jobb då verksamheten i praktiken sköts av någon som Arkea köpt tjänster av, befarar hon.

Enligt Nygrén skulle stadens spara 213 000 om kosthållet skulle övergå till Arkea. I fjol sparade kosthållet i Pargas 190 000 i kommunal regi.

– Vi har varje år jobbat med att utveckla verksamheten och minska svinnet. Nu kan vi inte komma längre med vårt kunnande och vår kapacitet, anser Nygrén.

När vi sålt köksutrustningen och skrivit på ett sjuårigt kontrakt är det för sent att ångra sig.

Mikaela Luoma är av avvikande åsikt om kommunens möjligheter att utveckla verksamheten. Hon befarar också att det kan uppkomma tilläggskostnader vid till exempel mötesserveringar.

– Enligt förslaget till köpebrev ska köksmaskinerna säljas till Arkea. Vad händer om skolorna vill låna köken eller matsalen? Måste de börja betala hyra?

Patrik Nygrén säger att stolarna och borden fortsättningsvis skulle ägas av Pargas stad. Övrig utrustning skulle säljas för drygt 100 000 euro.

– Arkea skulle förstås själv få bestämma om hyror för sin utrustning. Jag ser det inte som en så stor sak att skaffa en extra kaffekokare eller liten frys till lärarrummet om det skulle behövas.

Kan de svenska?

Arkea är ett kommunalt bolag. Det ägs i huvudsak av Åbo, Pemar och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Efter vårdreformen övergår aktierna i landskapets ägo. Mikaela Luoma ser Arkea som ett betydligt bättre alternativ än flera andra privata aktörer.

Hon är ändå oroad för ifall Arkeas personal förstår arbetstagare som föredrar att prata svenska då de är i kontakt med bolaget.

– Under de infotillfällen där Arkea varit representerat har vi haft en tolk från staden på plats. Hur fungerar det i fortsättningen? Och måste den som blir sjuk ta sig ändå till Åbo för att få sjukintyg?

Luoma önskar att beslutsfattarna skulle ha is i magen och räta ut alla frågetecken innan de tar beslut i frågan.

– När vi väl sålt all köksutrustning och skrivit på ett sjuårigt kontrakt är det för sent att ångra sig.

Patrik Nygrén försvarar sig med att det inte är Pargas som bestämt att bolagen är standardsättet att verka i landskapen.

– Vi har försökt vara förutseende och hitta en lösning som tar personalen i beaktande och säkrar kosthållet i framtiden. Om det här inte går igenom står vi snart iför samma problem igen.

Stadsstyrelsen i Pargas tar ställning till kosthållets framtid på sitt möte om ett par veckor. Ifall Arkea får grönt ljus har det varit tal om att bolaget skulle ta över kosthållet redan från början av augusti. Patrik Nygrén erkänner att tidtabellen är för stram.

– Jag ser det som troligt att den inte kommer att hålla, men vi har ännu inte slagit fast något nytt datum.