18.1.2017

JHL fick 11 000 nya medlemmar

JHL fick 10 716 nya medlemmar i fjol. Det totala medlemsantalet var 220 000 vid slutet av år 2016. Antalet inkluderar medlemmarna i JHL:s organisationsanslutna förbund.

Med sina 220 000 nya medlemmar är JHL Finlands näst största fackförbund efter servicefacket PAM. Trenden är ändå nedåtgående, eftersom cirka 23 000 personer skrev ut sig ur JHL förra året.

– Av dem som skrev ut sig var hälften pensionärer, blivande pensionärer eller studerande. Även antalet löntagarmedlemmar sjönk, men kontrollerat, säger projektchef Pertti Paajanen vid Organisations- och medlemsservicelinjen.

Antalet nya medlemmar som valt svenska som språkkod var 112. Sammanlagt fanns det 6 798 svenskspråkiga medlemmar i förbundet vid slutet av förra året. År 2015 var antalet svenskspråkiga 7 100.

Flest svenskspråkiga medlemmar finns på Österbottens regionkontors område (2 590), följt av Egentliga Finlands regionkontor (1 770), Södra Finlands regionkontor (1 332) och Huvudstadsregionens regionkontor (1 008).

Flest nya närvårdare

Vilka är då JHL:s nya medlemmar? Merparten är kvinnor, sammanlagt 7 626 personer. Av de nya medlemmarna är 3 090 eller 28,8 procent män.

Medelåldern för dem som skrev in sig är 38 år. Bland svenskspråkiga var den ett par år lägre. Medelåldern för samtliga medlemmar, också svenskspråkiga, är fortsättningsvis 52 år.

Bland nya löntagarmedlemmar var de vanligaste yrkena närvårdare (512 nya medlemmar), lokalvårdare (480), personlig assistent (342), barnskötare (229) och handledare (222). Även antalet elevassistenter och skolgångsbiträden ökade med över 200 personer.

Även bland nya svenskspråkiga medlemmar är närvårdarna i majoritet med 29 personer. Näst flest nya medlemmar fanns inom övervakarnas, kockarnas, lokalvårdarnas och handledarnas yrkeskårer.

JHL fick 3 000 nya studerandemedlemmar i fjol. Deras totala antal var cirka 9 500 vid slutet av år 2016. Hälften av studerandemedlemmarna utbildar sig till närvårdare.

Närvårdarna flest bland svenskspråkiga

Inom hela medlemskåren är den vanligaste yrkesbeteckningen fortsättningsvis lokalvårdare. Över 7 500 av JHL:s medlemmar hör till den här yrkesgruppen. Näst flest är  familjedagvårdarna (6 800), närvårdarna (6 100), barnskötarna (5 000) och städarna (4 200).

Bland yrken som traditionellt lockat flest män toppas listan av fastighetsskötare (1 500), konduktörer (1 000) och elektriker (900).

Bland svenskspråkiga är närvårdarna, 458 personer, i majoritet. Andra stora yrkesgrupper är familjedagvårdare (291), övervakare (261), städare (261) och köksbiträde (256). Den näst största gruppen bland svenskspråkiga faller inom kategorin ”övriga yrken”.

19.1.2017 kl. 10.53: Artikeln har uppdaterats med information om svenskspråkiga medlemmars medelålder.