7.11.2019

JHL strejkar i Åbo och Raumo: Arbetstagarna protesterar mot utläggning och avtalsshopping

JHL-medlemmar på Arkea strejkar i protest mot avtalsshopping.

JHL:s medlemmar inom kost- och renhållning i Raumo strejkar redan andra gången för att protestera mot stadens planer på att lägga ut kost- och renhållningen inom social- och hälsovårdssektorn. I Åbo inledde JHL:s och Jytys medlemmar vid Arkea igår en tre dagar lång strejk i protest mot bolagets planer på att byta kollektivavtal.

Kring 250 JHL-medlemmar inom kost- och renhållningen hos Raumo stad proteseterar mot stadens utläggningsplaner med en två dagar lång strejk torsdagen den 7 och fredagen den 8 november. Några objekt där personalens frånvaro skulle ha äventyrat brukarnas hälsa och välmående har lämnats utanför strejken.

Dessutom lämnade alla JHL-medlemmar som jobbar på Raumo stad sina arbetsplatser klockan 13–15.

– Kring 700 personer deltar i utmarschen, säger huvudförtroendemannen Marjo Justén.

Raumo stad planerar att lägga ut kost- och renhållningen inom social- och hälsovårdssektorn från och med 2021. Det skulle innebära en övergång från Allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA till andra kollektivavtal med sämre arbetsvillkor – och ett stort hål i de lågavlönade anstaltsvårdarnas och kosthållspersonalens plånböcker.

– Konkurrensutsättningen kan vinnas av ett internationellt företag som inte lämnar några skatteintäkter i den här regionen.

Utläggningsplanen ingår i stadens sparprogram. Stadsstyrelsen som sammanträdde tisdagen den 5 november beslutade med rösterna 6–2 att föreslå för stadsfullmäktige att social- och hälsovårdssektorns kost- och renhållning läggs ut.

– Strejken är vårt sista sätt att försöka få stadsfullmäktige att ändra på stadsstyrelsens beslut och behålla kost- och renhållningen som stadens egen produktion, säger Justén.

Läs mer: JHL till ny strejk i Raumo: ”Stadsstyrelsen bryr sig inte om stadens arbetstagare”

JHL:s medlemmar på torgevenemang i Raumo.

Handlar om politik, inte pengar

Kost- och renhållningspersonalen strejkade redan förra fredagen (1.11.) i protest mot utläggningsplanen.

– JHL-medlemmarna deltog helhjärtat. Också stadsborna har visat sympati och önskat oss kämpaglöd, trots att det inte bjöds på normala måltider på skolorna och daghemmen, säger Justén.

Raumo har motiverat utläggningen med stadens ekonomiska situation. Huvudförtroendemannen sväljer inte förklaringen.

– Jag tycker det i sista hand handlar om politik, inte pengar.

Justén påpekar att om Raumo lägger ut kost- och renhållningen måste staden följa upphandlingslagen och konkurrensutsätta tjänsterna på EU-nivå.

– Konkurrensutsättningen kan vinnas av ett internationellt företag som inte lämnar några skatteintäkter i den här regionen.

Stadsfullmäktige beslutar om sparprogrammet och utläggningen på sitt möte på måndag (11.11.).

Arbetarskyddsfullmäktig Arto Salminen deltar i JHL:s strejk vid Arkea i Åbo.

Tredagarsstrejk på Arkea

JHL:s medlemmar på Åbo stads fastighetsservice- och kosthållningsbolag Arkea inledde en tre dagar lång strejk på onsdagen för att försvara sina löner och arbetsvillkor.

Arkea har meddelat att bolaget övergår till att följa Servicefacket Pams kollektivavtal istället för Avainta-avtalet. Bolaget motiverar avtalsshoppingen med svag ekonomi trots att bolaget gått på vinst i åratal.

– Om en person får 1 800 euro i lön och man tar bort 200 euro så försämras livet ganska mycket.

De anställda har väntat otåligt på strejken efter att förhandlingarna mellan JHL och Arkea bröts i slutet av oktober, säger arbetarskyddsfullmäktig Arto Salminen.

­– Försämringarna är så stora. Om en person får 1 800 euro i lön och man tar bort 200 euro så försämras livet ganska mycket, säger Salminen.

JHL:s stejkmaskineri stod färdigt och det var lätt att hitta strejkvakter. Medlemmarna är beredda att fortsätta med arbetskonflikten om det inte går att nå en överenskommelse om arbetsvillkoren på annat sätt.

– En ny strejk borde inledas så fort som möjligt om arbetsgivaren inte kommer med ett vettigt förslag, säger Salminen.

Arkea har ungefär tusen medlemmar, av vilka över 550 är medlemmar i JHL.

Läs mer: Arbetsgivarens hårda nedskärningslinje står fast – JHL inleder strejk vid Arkea onsdagen den 6 november

”Ingen verkar försvara staden”

Strejken vid Arkea påverkar bland annat måltiderna i skolorna och daghemmen. Men stadsborna sympatiserar med de anställda, säger Salminen.

JHL:s strejk får stöd av andra fackförbund. Lärarfacket OAJ, vårdfacken Super och Tehy och Servicefacket Pam har instruerat sina medlemmar att inte utföra strejkbelagt arbete. Jytys medlemmar i Arkea strejkar vid sidan om JHL:s medlemmar.

Strejken har samlat sympatier också i sociala medier. Åbo stad meddelade i Facebook att det inte serveras varm mat i skolorna och daghemmen med anledning av stejken. Inlägget samlade massvis med kommentarer där man stödde strejken och dess mål.

Arbetstakten har ökat i flera år

Arto Salminen har jobbat på Åbo stad och Arkea i totalt 30 år. Åbo bolagiserade sin fastighetsservice 2011. År 2015 fick bolaget namnet Arkea. Under Arkeas tid har arbetstakten ökat betydligt, säger Salminen.

Nu planerar bolaget dessutom att dumpa de anställdas arbetsvillkor. Arkea byter kollektivavtalen för sina cirka tusen anställda till billigare.

Totalinkomsterna sjunker enligt en försiktig uppskattning med 15–30 procent. Att byta avtal skulle förkorta semestrarna och sjuklönen betydligt. Ändringen skulle inverka på kvälls-, natt- och lördagstilläggen och lönestrukturen.

Arkea har redan nu svårigheter med att hitta personal, säger Salminen. Bolaget sökte bland annat lokalvårdare, en skiftesansvarig och en servicechef i början av november.

Avtalsshoppingen förbättrar knappast Arkeas rykte bland de arbetssökande.