23.5.2019

Kari Viinikka ny i representantskapet – Det är inte svårt att få unga med i facket

Jakobstadsbon Kari Viinikka har kallats till medlem i JHL:s representantskap. Han kom på ersättarplats i representantskapsvalet för två år sedan.

– Jag tycker inte det är svårt att få unga anställda att gå med i facket. De kommer med, säger planskötaren Kari Viinikka, tidigare huvudförtroendeman för de timanställda i Jakobstad.

Han jobbar på det kommunala bolaget Alerte som sköter den tekniska sektorns uppgifter i Jakobstad. När bolaget bildades 2017 fortsatte de timanställda under de timanställdas kollektivavtal, medan de nyanställda följer Avainta-avtalet

Läs mer om Kari Viinikka: Han bytte byggdammet mot frisk luft

Viinikka konstaterar att de nyanställda inte är svårövertalade när det gäller att få dem att ansluta sig. Argumentet han använder är att man som fackmedlem inte står ensam om det blir problem.

– I dagens läge kan man inte vara säker på något. Det blåser från alla håll. Som fackmedlem har man någon som står bakom ryggen och någon att diskutera med i olika situationer.

Timanställda behåller kollektivavtal

Efter bolagiseringen steg Viinikka av som huvudförtroendeman, en post han hade haft i tolv år.

– Jag hade varit huvudförtroendeman så länge att jag tyckte det är dags för någon annan att prova på hur roligt det är.

Bolagiseringen krävde också en hel del energi.

– Vi motsatte oss bolagiseringen in i det sista.

Jakobstadsborna avtalade om att de timanställda får fortsätta under de timanställdas kollektivavtal så länge de jobbar kvar. De nya anställs under Avainta-avtalet. Lösningen är inte helt vanlig. Ofta stannar de gamla anställda under sitt gamla kollektivavtal endast under en övergångsperiod, till exempel tills kollektivavtalet löper ut.

Viinikka säger att de olika arbetsvillkoren kan orsaka problem i arbetsgemenskapen, då de timanställda får bättre lön än de som lyder under Avainta-avtalet.

– Det är svårt att säga hur det inverkar för de nyanställda är så unga, men det ska bli intressant att se hur det ser ut om fem år om man jobbar med samma uppgifter.

Som exempel nämner han att den som plogar snö en söndag under de timanställdas kollektivavtal får 200 procents söndagsersättning, medan den som har månadslön får 100 procent.

Spännande att få vara med

Viinikka kallades till medlem i representantskapet i stället för Markku Mäenpää som avgick. Viinikka kom på ersättarplats i representantskapsvalet för två år sedan.

­– Jag ställde upp i valet för att Maria Holmstedt-Lehtinen frågade mig. Jag kandiderade för SDP i kommunalvalet i samma väva och tänkte att jag provar på det här också.

Han säger att det är spännande att få se hur representantskapet fungerar.

Hur JHL ska kunna vända på trenden med sjunkande medlemsantal har han ingen mirakellösning på.

– Antalet kommunalt anställda minskar hela tiden. När tre går i pension tar den kanske en halv i stället, påpekar han.