10.2.2022

Marina Bäcklund blev van vid distansjobb redan före coronan: Körplaneraren håller sopbilarna i gång

Körplaneraren Marina Bäcklunds arbete märks mest om det uteblir. Utan henne och hennes kollegor skulle avfallskärlen lätt svämma över.
– Kundtjänsten skickar ofta vidare kvistiga fall eller väldigt arga kunder till mig, säger Bäcklund.

När Marina Bäcklund vaknat är det första hon gör att starta jobbdatorn. Ofta kan hon inte låta bli att kika på inkomna meddelanden, och ibland blir hon så medryckt att hon glömmer att äta frukost.

– Den ena arbetsuppgiften leder vidare till nästa och plötsligt har fyra timmar gått utan att jag bytt om från pyjamas.

Bäcklund är körplanerare på det kommunala bolaget Rosk’n Roll, som organiserar avfallshanteringen i Västra och Östra Nyland.

Verksamhetsområdet sträcker sig från Hangö till Lovisa med undantag av huvudstadsregionen och omfattar kring 90 000 bostadsfastigheter.

Rosk’n Roll samlar in bland- och bioavfall, glas, kartong, plast och metall. Ekopunkter och avfallsstationer tar också emot till exempel elskrot, batterier och ställvis även textilier.

Marina Bäcklund trivs med att jobba hemma med uppgifter som kräver koncentration. Kartan på dataskärmen visar vilka av dagens soptömningar som har utförts och vilka som ännu inte har blivit av.

Avfallet hämtas av entreprenörer, som efter konkurrensutsättning får ansvar för tömningen på ett visst område. Sopbilsförarna jobbar i två skift och för avfallet till Borgå, Vanda eller Kotka, där det återvinns.

Under coronaepidemin har speciellt mängden kartongavfall ökat. Det beror framför allt på att många velat satsa på hemmet och beställt nya möbler på nätet. Inredningsboomen märks också vid ekopunkterna.

– Folk för dit sängar, tvättmaskiner, plankor … Människan är lat av naturen och räknar med att någon annan forslar bort det hon inte längre behöver även om det är på fel ställe.

Läs också: Pia Grönqvist bytte krattorna mot lastbilen – Nu vill hon ratta fler fordon

Bäcklund klickar fram en karta som är full av små röda eller gröna trianglar. De markerar de platser där något slags avfall ska hämtas under dagens lopp. Sopbilschaufförerna har motsvarande program på datorer i sina bilar. De bockar av avklarade tömningar, som förvandlas från röda till gröna på kartan.

Reflexjackan och skyddsskorna i Marina Bäcklunds tambur berättar för besökaren var hon jobbar.

När allt sker som det ska blandar Bäcklund sig inte i processen. Om det uppstår problem med exempelvis trasiga bilar, insjuknade chaufförer eller uteblivna tömningar, börjar hon däremot reda ut situationen. Vanligen hittar hon en lösning på problemen och vet vem det lönar sig att kontakta i olika ärenden.

– Kundtjänsten skickar ofta vidare kvistiga fall eller väldigt arga kunder till mig. Om kunden inte är mottaglig för samtal utan bara skriker i luren, ber jag att få återkomma senare.

Hon strävar efter att behålla sin yrkesroll i alla lägen, men erkänner att det är svårt att inte ta vissa utskällningar personligt. Tidigare fick hon kamratstöd av sina kolleger på jobbet, numera skriver hon vid behov av sig på arbetsteamets chatt. Hon kan också be Rosk’n Rolls andra körplanerare om hjälp.

– Om kunden bara skriker i luren, ber jag att få återkomma senare.

Bäcklund har jobbat på bolaget sedan 2006. Ursprungligen utbildade hon sig till kock, men märkte tidigt att det inte var hennes grej. Dessutom var det svårt att ha skiftesjobb under småbarnstiden.

Vid sidan om jobbet har hon studerat vid specialyrkesläroanstalten Sykli och gjort yrkesprov för en yrkesexamen i miljövård. Drygt tio år som hemmamamma förberedde henne ändå bäst för körplaneraryrket.

– Jag fick fyra barn i rask takt och två till senare i livet. Att sköta dem, bonusbarn och barnbarn samt hemmet har lärt mig organisera och gett mig goda nerver, vilket varit guld värt.

Marina Bäcklund övervakar Rosk’n Rolls sophämtningar och sätter in extra tömningar vid behov. Hon har tät kontakt med chaufförer och entreprenörer, såsom städbilsföraren Alexandra Björkman (t.h.).

Förutom att lösa akuta problem planerar Bäcklund tillfälliga tömningsrutter inför helger och högtider samt tvätt och städning av containrar och insamlingspunkter. Som utgångspunkt fungerar avfallslagen, miljöbestämmelser och kommunala avtalshanteringsföreskrifter.

– Det är till exempel förbjudet att hämta avfall före klockan 6 och efter klockan 22. Vissa dagar, såsom julafton eller midsommarafton, får sopbilarna inte sköta några tömningar alls.

Sträng kyla och halka är värst

Rosk’n Roll har cirka 70 anställda och kontor i Lojo och Borgå. Sedan mars 2020 har de flesta distansarbetat, vilket passar Bäcklund väl. Redan före coronan jobbade hon hemma i Lovisa två dagar i veckan och vande sig vid till exempel videomöten.

– Det är utmanande att sköta uppgifter som kräver koncentration i ett öppet kontorslandskap, men jag saknar nog den sociala samvaron och gemensamma pauser med kolleger.

Innan barnen kommer från skolan har hon sällskap av katterna Majsa och Rocky, som har sin sovplats strax intill hennes jobbhörna. Från sovrumsfönstret har hon fri sikt över grannhusets avfallskärl.

– Sopbilsförarna brukar hälsa när de kör in på gården. Om jag glömmer att titta ut, påminner katterna mig om det, säger Bäcklund med ett skratt.

Många chaufförer har med åren blivit goda bekanta, vilket underlättar kommunikationen när det brådskar. Under coronan har Bäcklund också ringt entreprenörer och chaufförer utan egentligt ärende för att kolla att folk och bilar är välbehållna.

– Vintertid är osandade vägar och snöiga uppfarter en utmaning. De går att åtgärda, men sträng kyla rår vi inte på. Då fryser avfallet fast i kärlen, bilarna får fel och chaufförerna huttrar.

– Jobbet är som bäst när en arg person säger tack i slutet av vårt samtal.

Hon ser det som både bra och dåligt att bo inom sitt jobbdistrikt. Stundom är det svårt att hålla isär jobb och fritid.

– I går promenerade jag förbi vår ekopunkt och kom på en sak som jag skulle säga till en av chaufförerna. Jag sköter akuta ärenden direkt och skriver upp övriga för nästa dag. Jag gör alltid planer för mina dagar, men de förverkligas nästan aldrig.   

En välfungerande arbetsplats

Tills vidare har alla tömningsrutter körts planenligt. Sett till det ökade antalet coronasmittor tror Bäcklund ändå att vårvintern kommer att drabba branschen hårt.

– Ifall entreprenörerna inte klarar av att köra sin rutt, ordnar vi krismöte. Det finns planer inför olika specialsituationer.

Arbetet som körplanerare är fritt och omväxlande. Marina Bäcklund trivs med att pussla ihop helheter och komma i kontakt med olika slags människor.

– Jobbet är som bäst när en arg person säger tack i slutet av vårt samtal. Det känns fint att använda sin yrkeskunskap för att hjälpa kolleger eller kunder. 

Katten Rocky håller Marina Bäcklund sällskap om dagarna. Rocky och familjens andra katt Majsa påminner henne vid behov om att sopbilen kört in på granntomten.

Många av Rosk’n Rolls arbetstagare har jobbat för bolaget i tiotals år. Bäcklund upplever att arbetsmiljön är öppen och att arbetsgivaren tar väl hand om de anställda.

– Jag är förtroendeman för JHL-medlemmarna på jobbet, men det uppstår sällan konflikter som jag behöver reda ut.  

Vanligen stänger hon datorn kring klockan fyra. Då börjar hennes ”andra jobb”: att laga mat och ta hand om familjen.