29.9.2021

Päivi Niemi-Laine: Alla har rätt till löneförhöjning

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine

Riksdagsledamöter har efterfrågat löneförhöjningar till sjukskötare. Inför välfärdsområdesvalet är det bra att komma ihåg att vårdare inte är de enda som jobbar inom social- och hälsovårdssektorn. Vid sin sida har de kunniga proffs inom sociala sektorn och mångprofessionella JHL-team.

Riskdagsledamöterna vill höja lönerna för endast sjukskötare. Bra att beslutsfattare står upp för arbetstagarna, men i offentliga yrken jobbar många proffs. De verkar inom jobb som är kritiska för att samhället ska fungera. 

Varför kommer man ihåg olika yrkens samhälleliga betydelse endast i festtal?

Statsminister Marins regering slog fast vilka som jobbar inom kritiska funktioner i en bilaga till beredskapslagen år 2021. Under koronakrisen konstaterade man att vardagen inte fungerar utan alla yrkesgrupper.

Ambulanser kommer inte fram utan säkra vägar och underhåll av dessa. Det samma gäller gods och människor på rälsen och i kollektivtrafiken. Operationssalar blir inte rena genom ett trollslag och seniorer och barn sköter inte sig själva.

Dessa och många andra tjänster som tryggar vår vardag under pandemier eller kriser sköter ingen om ensam, utan de är ett resultat av samarbete mellan många proffs. Om arbetet inte utförs, stannar samhället upp.  

Alla personalgrupper i såväl kommuner som inom social- och hälsovård är värda sin löneförhöjning.

Förutom sjukskötare står också många andra yrkesgrupper på utmattningens rand på grund av den allt större arbetsbördan som coronan fört med sig. Många yrkesgrupper befinner sig på samma vis i en lönegrop utan den lön som de skulle vara värda för sitt arbete.

Alla personalgrupper i såväl kommuner som inom social- och hälsovård är värda sin löneförhöjning. Kundarbetet inom social- och hälsovårdssektorn är mångfacetterat, utmanande och mångprofessionellt.

Högklassig basservice inom social- och hälsovård kan garanteras endast med en tillräckligt mängd kunnig personal, genom att säkerställa att det är hälsosamt och tryggt att jobba inom social- och hälsovård samt med en rättvis och tillräcklig avlöning.

Det finns behov av att riksdagsledamöterna under höstens budgetbehandling kanaliserar mera pengar till barn, unga och seniorer. Till riksdagsledamöternas uppgift hör inte att dela ut lönepengar. Löneförhandlingar förs mellan fackförbund och arbetsgivare.  

Just socialbranschen förtjänar att lyftas fram så här inför välfärdsområdesvalet. Social- och hälsovården klara sig inte med endast med hälsovård, vid dess sida verkar kunniga proffs inom sociala sektorn och mångprofessionella JHL-team.