26.8.2020

Päivi Niemi-Laine: Arbetsplatserna måste tryggas

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine

Coronaepidemin förutsätter fortfarande insatser både på individuell och samhällelig nivå. Nu borde man lätta på arbetstagarnas börda, eftersom de betalar coronaräkningen, skriver JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Coronans tid är inte förbi. Den andra vågen har börjat också i Finland. Flygkorridorer till Belgien och många andra europeiska stater har stängts. Eftersom det ännu inte finns coronavaccin, utgör viruset fortfarande ett allvarligt hot mot hälsan.

Jag har varit mentalt nära coronan. Min goda väns pappa har legat i respirator i sex veckor och håller nu på att lära sig gå. I en annan familj dog pappan. Det handlar alltså inte om en lek, och förhoppningsvis förmår vi alla genom vårt beteende ta ansvar för en tryggare vardag. Vaccinen för med sig en lösning, men det dröjer ännu ett tag tills det finns ett säkert vaccin.  

Regeringen har ett stort ansvar för att hålla i gång arbetet genom finansiering.

Budgetberedningen i Marins regering sker i år i skuggan av svåra frågor. Vårens coronamardröm fortsätter. Att höja sysselsättningen med tiotusentals nya arbetsplatser är svårt, eftersom coronan minskar efterfrågan inom industrin. Arbetsplatserna inom industrin bör tryggas, men det behövs också fler arbetsplatser inom den offentliga sektorn. Inom hälsovården och småbarnsfostran och i skolorna behövs arbetstagare. I själva verket har landets regering en lista över kritiska proffs som behövs för att samhället ska fungera. Regeringen har ett stort ansvar för att hålla i gång arbetet genom finansiering.

Coronaavtalet som togs fram genom trepartssamarbete är en bra sak. Det är i kraft till slutet av året, men fortsättningen är oklar. Som jag ser det kan det inte fortsätta gälla nästa år. Orsakerna är enkla. Finlands Näringsliv EK:s verksamhet under kristiden är grym. Fackförbundsrörelsen har velat hjälpa företag och industri i kris. EK har ändå börjat soloåka och kräver grymma försämringar i arbetstagarnas utkomst. Nu borde man lätta på arbetstagarnas börda, eftersom de betalar coronaräkningen.

EK:s nya linje beträffande utkomstskyddet ligger inte rätt i tiden. Frågan måste avgöras i regeringens arbetsgrupp för social trygghet, som för närvarade är i färd med att fatta goda beslut för att förbättra den sociala tryggheten. Även fackföreningsrörelsen är redo för förbättringar, men förnyelser måste genomföras tillsammans, inte genom soloåkning. Det handlar ändå om finländarnas bästa, inte EK:s.