12.10.2022

Päivi Niemi-Laine: Brandmännens pensionsålder måste sänkas

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine

Brand- och räddningsväsendet behöver nu lösningar och lösningar kräver pengar. Den nuvarande modellen blir dyr för samhället, skriver JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

De nya välfärdsområdena inleder sin verksamhet den 1 januari 2023. Social- och hälsovårdstjänsternas personalbrist och arbetshälsa omnämns överallt, men nästan ingen verkar föra liv om brand- och räddningsväsendets arbetstagares arbetshälsa.

Branschen skulle dock behöva märkbara reformer.

Svårt att orka

I slutet av 1980-talet var pensionsåldern för brandmän 55 år.  Därefter har den stegvis höjts, och är nu densamma som för andra finländare.

Att orka i arbetet fram till den allmänna pensionsåldern är omöjligt för de flesta brandmän. Det är svårt för räddningsverken att hitta mindre belastande arbetsuppgifter för dem som har förlorat sin behörighet att rökdyka. Även ekonomin lider när brandmän övergår till mindre belastande uppgifter, eftersom nya brandmän måste anställas i deras ställe.

Statsmakten måste ta mod till sig och sänka brandmännens pensionsålder.

Enligt pensionsbolaget Keva gick färre brandmän i invalidpension år 2016 än år 2000. Situationen kommer sannolikt att förändras. På grund av otillräcklig finansiering är det svårt att ge brandmännen nya arbetsuppgifter.

Läs mer: Mats Åstrand är beredd på vad som helst under ett arbetspass: ”Pensionsålden borde sänkas med minst fem år”

Den nuvarande modellen blir dyr

De vanligaste orsakerna till invalidpension bland brandmän är sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, psykisk ohälsa och cirkulationssjukdomar. Samma yrkessjukdomar tvingar alltså om och om igen brandmän till invalidpension.

En modell där äldre brandmän måste övergå till nya arbetsuppgifter och nya brandmän anställas blir dyr för samhället. Den mest kostnadseffektiva modellen skulle vara en sådan där varje brandman får vara frisk till slutet av sin karriär.

Det betyder att statsmakten måste ta mod till sig och sänka brandmännens pensionsålder. Utöver det måste brandmännens utbildning utvecklas. Det behövs även mer pengar för att utveckla nya karriärer för brandmännen.

Berättelsernas tid är över, nu är det dags för lösningar.

Men dessa reformer raderar inte heller behovet att sänka pensionsåldern. Det är nu en nödvändig åtgärd.

Riksdagsvalet förrättas nästa år, så tiden att påverka regeringsprogrammet är nu. Regeringsprogrammet behöver en inskrivning som gör den nya regeringen skyldig att grunda en arbetsgrupp för att lösa brand- och räddningsväsendets problem. Arbetsgruppen skulle arbeta under inrikesministeriet.

För att stöda brand- och räddningsväsendet krävs åtgärder med tillräcklig finansiering.  Berättelsernas tid är över, nu är det dags för lösningar.