5.10.2017

Päivi Niemi-Laine: Dags att tala om arbetsvillkor

JHL:s ordförande Päivi-Niemi skriver om JHL:s målsättningar under förhandlingsrundan i Motiivi 8/2017. 

Arbetsmarknadens höstsäsong har börjat med en rivstart. I offentligheten diskuteras framför allt förbundens förhandlingsmål. Medierna spekulerar kring förbundens avtalsmål och löneförhöjningskrav. Det är sant att JHL:s högsta prioritet är att förhandla fram euromässiga lönepåslag. Vi följer noga med exportbranschernas förhandlingar och de nya avtalens kostnadseffekter. Är det möjligt att exportbranschernas avtalsparter lyckas utforma en lönemodell som till och med andra branscher kan ta efter.

I Statistikcentralens översikt som publicerades i slutet av augusti framgår att löntagarnas löneutveckling har avstannat nästan helt. Inom kommun- och statssektorn har inkomsterna sjunkit med mer än en procent. En klar orsak är nedskärningen av semesterpenningen till följd av konkurrenskraftsavtalet. Nordeas ekonomisters svar på frågan om löneförhöjningarna är att de måste stanna under enprocentsstrecket, vilket inte svarar mot JHL:s krav. Ett bättre svar vore ett nedskärningarna i semesterpenningen kompenseras till deras fulla belopp och löntagarna ges löneförhöjningar på köpet.

Kommunekonomin har förbättrats. Sipiläregeringens beslut att kompensera för löntagarnas minskade köpkraft med skattelättnader på 270 miljoner euro var ett felbeslut. Denna kompensering kommer att försvåra kommunekonomins återhämtning, om skattelättnaderna inte ersätts till kommunerna i sin helhet. JHL anser att lönepåslag inte kan ersättas med skattelättnader. Finansieringen av offentliga tjänster och den offentliga sektorns sysselsättningsgrad står åter en gång hotade.

Enligt kalkylerna kommer förlängningen av den årliga arbetstiden med 24 timmar att spara 190 miljoner euro i kommunerna under 2018. Kommunerna själv bedömer att man på detta sätt sparar högst 60 miljoner euro. Enligt den preliminära statistiken från skatteförvaltningen kommer fastighetsskatten att i år ge kommunerna 1,8 miljarder euro. Resultatet är en överraskning, eftersom det betyder att kommunernas intäkter stiger med 124 miljoner euro från i fjol. Intäkterna från samfundsskatten har också varit högre än förväntat och kommunerna får sin andel av den summan. Det förefaller som om kommunerna nu har råd med löneförhöjningar.

JHL förbereder sig för de kommande förhandlingarna om nya arbets- och tjänstekollektivavtal. Förhandlingarna förs under vintern 2018–2019. JHL reser runt i olika delar av Finland för att tala om förhandlingarna och höra medlemmarnas åsikter. Vi vill höra era tankar om JHL:s teman och målsättningar för de nya avtalen. Kom och hör vad förbundet kommer att ta till förhandlingsborden. Tidpunkterna för turnén finns på webbplatsen och i Motiivi. Kom med och påverka!