10.6.2020

Päivi Niemi-Laine: Det nya normala är inte vilda västern

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine

Fackförbunden bevakar medlemmarnas rättigheter också i coronatider. De ser till att arbetstagarna inte behöver jobba med vilka arbetstider, löner eller arbetsvillkor som helst, påminner JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Coronapandemin har ändrat på gängse praxis på många arbetsplatser, i privatlivet och runtom i världen. Vi är tvungna att lära oss en ny ordning, men även då gäller de avtal och lagar som man kommit överens om.

Det nya normala känns som en blandning mellan ordning och oordning. På en kort tid har Marins regering skapat ny lagstiftning som begränsar de grundläggande rättigheterna.

Arbetsmarknadsorganisationerna har kommit överens om skrivningar som avviker från gällande arbetslagstiftning. Målet är att snabbt säkerställa en utkomst för dem som permitterats eller sagts upp.

Speciellt i kommuner har man strävat efter att undvika uppsägningar och permitteringar genom att flytta över anställda till andra uppgifter. Vi har ofta varit i kontakt med ledningen i kommunerna och betonat att det inte nu är läge för personalminskningar. Vi har ofta lyckats med våra mål.

Distansjobbet har kommit för att stanna. Nu är det dags att fästa uppmärksamhet vid att arbetstagarnas arbetarskydd beaktas i distansjobbet. I sig välkomnar jag med glädje distansjobbets nya normala, men den här arbetsformen passar inte och är inte möjlig för alla.

Utbildningens nya normala har också sett dagens ljus. Landets regering och arbetsmarknadsorganisationerna håller på att utöka den digitala utbilningen. Det är en fin tanke att vi snabbt kommer åt att uppdatera vårt kunnande. Men även här är det på sin plats att fästa uppmärksamhet vid arbetslivets spelregler – när studerar vi, när jobbar vi, när är vi lediga.

Det nya normala har satt fart på arbetsgivarens fantasi. Mitt i krisen har vi skjutit i sank många av arbetsgivarens långsiktiga drömmar om att försämra arbetstagarnas rättigheter. Fackförbundens omsorg har haft en stor betydelse för att man inte låter utföra arbete med vilka arbetstider, löner eller arbetsvillkor som helst. Vi har snabbt skapat ett nytt normaltillstånd som skydd för arbetstagare på arbetsplatserna. Ni är i säkerhet!

Trots coronan firar vi sommarlov också i år. Skön sommar till alla!