29.1.2020

Päivi Niemi-Laine: Digitaliseringen väller fram, facket ger trygghet i förändringen

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Vi kan inte stoppa digitaliseringen och automatiseringen, men vi kan ta dem i besittning genom att gå med i utvecklingen. Därför vill JHL förbättra sina medlemmars karriärutveckling genom att förstärka deras digitala kompetens, skriver ordförande Päivi Niemi-Laine.

Arbetet förändras. Teknologin är närvarande på arbetsplatser, på gatorna och i hemmen. Till följd av det minskar i synnerhet det medelavlöande arbetet. En del av arbetet har automatiserats redan länge. Men vi ska inte låta teknologin segra utan vi ska styra den teknologiska förändringen.

Vi bör inte falla på knä inför digitaliseringen av arbetet. Digitaliseringen och automatiseringen framskrider hela tiden. Vi kan inte stoppa den här trenden, men vi kan ta den i besittning genom att gå med i utvecklingen.

Vi kan ta digitaliseringen i besittning genom att gå med i utvecklingen.

Här spelar arbetsmarknadsorganisationerna en central roll. Tillsammans med politiker och sakkunniga bör vi säkerställa att teknologin väller fram i arbetslivet på ett kontrollerat sätt. Största delen av arbetet utförs fortfarande som heldagsjobb i fasta anställningar. Men det ofrivilliga korttidsjobbandet, nollavtalen och antalet självsysselsatta ökar. Det är en tydlig trend.

Fackförbunden är experter på arbete. Deras centrala uppgift är att trygga arbete, inkomst och arbetsvillkor. Ingen trend kan stoppa fackförbundens intressebevakningsarbete.

Det prekära – alltså otypiska – arbetet var typiskt i början av 1900-talet. Arbetarrörelsen och fackförbunden skapade arbetslivets lagstiftning, förhandlade fram kollektivavtal och skapade ett system för social trygghet för att alla skulle ha inkomsttrygghet. Nu har vi skapat spelregler för plattformsekonomin på webben. Arbetstagaren har rätt till lön och social trygghet för allt arbete.

Vi vill förstärka våra medlemmars digitala kunskaper.

JHL:s tema är nu att förbättra sina medlemmars karriärutveckling. På vårt institut har vi redan länge utbildat våra aktiva för förtroendeuppdrag.

Nu är det dags att satsa på varje medlems yrkeskunskap genom att skapa en digital värld som främjar karriärutveckling och kompetens. Samtidigt förstärker vi våra medlemmars digitala kunskaper.

Reformen lanseras på Yrkesforum 2020, JHL:s jätteevenemang för stjärnproffs i Tammerforshuset den 23–24. oktober 2020. Välkommen!

Ett riktigt gott nytt årtionde till alla!