10.11.2021

Päivi Niemi-Laine: Du bestämmer om framtiden för ditt förbund – Ställ upp som kandidat i JHL:s val

Päivi Niemi-Laine

Kandidatnomineringen för JHL:s val har inletts. Nu är tiden inne för att göra sin röst hörd och sträva efter en plats i representantskapet, påminner JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Borde Finland få en fyradagars arbetsvecka? Borde man förhandla fram större semesterersättning till närvårdare? Eller garantera fler pauser för toalettbesök till förarna i metron, bussarna, spårvagnarna och på rälsen?

Du avgör! I JHL:s representantskap kan du föreslå att till exempel dessa frågor ska drivas av förbundet. Som medlem i fackförbundet JHL kan du direkt påverka det finländska arbetslivet, eftersom beslutanderätten hos oss i första hand tillfaller medlemmarna. Kom alltså till representantskapet som du är och ta med de frågor som är viktiga för dig.

Du kan bli invald i representantskapet i JHL:s val, som hålls i februari 2022. I representantskapet får du din röst hörd oberoende om du till yrket är busschaufför eller närvårdare eller om du talar Närpesdialekt eller somali.

Du kan bli kandidat genom att ta kontakt med din egen förening, som hjälper dig vidare.

Det går att kandidera just nu. Kandidatnomineringen inleddes den 1 oktober och avslutas den 15 december 2021. Du kan bli kandidat genom att ta kontakt med din förening, som hjälper dig vidare. Varje medlem är välkommen med.

Representantskapet, som består av invalda medlemmar, bestämmer till exempel om medlemsavgiftens storlek och om hur förbundet ska använda sina pengar och planera sin verksamhet. Representantskapet godkänner de största kollektivavtalen, lönerna, semestrarna och arbetstiderna för hela medlemskåren. På så vis bygger vi tillsammans ett hållbart framtida arbetsliv. Tillsammans kan vi förbättra JHL-medlemmarnas utkomst och arbetshälsa, förkorta arbetstiden och stärka rättsskyddet.

Representantskapet väljs enligt valkretsar som följer indelningen i regionkontor. Förbundets samtliga huvudavtalsområden är representerade: kommunen, staten, kyrkan och privata branscher. Representantskapets beslut verkställs av JHL:s styrelse. Styrelsen har 25 medlemmar: förbundets ordförande, två branschordförande, 18 representanter för kommunsektorn och fyra representanter för privata branscher samt en representant för statligt anställda.

I JHL-valet får just du ta ton. Kom med och säg högt hur det finländska arbetslivet borde förändras!

PS. Du hittar all den information om att ställa upp som kandidat som du behöver på adressen jhl.fi/val22. På samma sidor finns rikligt med olika slags valmaterial. Kom med!