6.6.2017

Päivi Niemi-Laine fortsätter som ordförande

JHL:s nuvarande ordförande Päivi Niemi-Laine forsätter leda förbundet också under den kommande femårsperioden. Hon valdes under JHL:s representantskaps konstituerande möte den 6 juni i Helsingfors.

Päivi Niemi-Laine

Päivi Niemi-Laine forsätter som JHL:s ordförande.

Päivi Niemi-Laine, 49, har lett JHL sedan juni 2016, då förbundets dåvarande ordförande Jarkko Eloranta blev vald till ordförande för Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC. Tidigare jobbade Niemi-Laine som branschchef och ordförandes ersättare samt som förman för forskning och samhällspolitik. Till utbildningen är hon filosofie magister.

Branschcheferna åtevaldes

Niemi-Laines motkandidat var nuvarande branschchefen Håkan Ekström. Han fortsätter som branschchef tillsammans med Teija Asara-Laaksonen.

Så här kommenterade Päivi Niemi-Laine sitt kommande uppdrag:

– Uppdraget är inte lätt. I de här tiderna då regeringen endast förstår sig på att göra vinst, behövs förtroende, samarbete och trepartsförhandlingar mellan arbetsmarknadsorganisationerna och regeringen.

Håkan Ekström

Håkan Ekström kandiderade också i ordförandevalet.

Diger erfarenhet

Niemi-Laine jobbade tidigare som branschchef och ordförandes ersättare samt som förman för forskning och samhällspolitik. Till utbildningen är hon filosofie magister.

Hon har flera förtroendeuppdrag i hemlandet och utomlands. Niemi-Laine är socialdemokrat och har kandiderat i Europaparlamentsvalet.

Niemi-Laine är gift och har två barn. På fritiden gillar hon båtliv och motion.