26.2.2018

Päivi Niemi-Laine: Genom avtal, tillsammans – inte dikterat

De här förbundsspecifika avtalsförhandlingarna har varit lika spännande som väntan på julen och julklapparna.

Förbundet har tillsammans med sina medlemmar finslipat på målen efter en lång, torr förhöjningsperiod. Bakom oss ligger den bittra besvikelsen med konkurrenskraftavtalet – förlängd arbetstid utan ersättning och tidsbestämd nedskärning av semesterpengarna för arbetstagarna inom den offentliga sektorn. Efter de här besvikelserna har förväntningarna på de förbundsspecifika förhandlingarna varit extremt spända.

Avtalsförhandlingar förs emellertid inte i ett vakuum. Målen för JHL:s medlemmar har alltid utgjort en del av helheten vid avtalsborden. Man måste alltså kunna anpassa våra mål till andra mål. Gamla avtal ska skapas på nytt så att arbetslivets lagbundenhet och verkligheten beaktas. Helt enkelt: förhandlarna måste känna till medlemmarnas behov i arbetslivet. Det bästa receptet för att uppnå målet är att andra också vill anta vårt mål som det gemensamma målet. Förhandlingarna är alltid en egen teknikgren. Det är lätt att ropa utanför förhandlingsbordet, men arbetett
vid bordet är hårt: tungt brottande med ord och anpassning av målen.

Avtalsförhandlingar förs emellertid inte i ett vakuum.

JHL mål för den här avtalsomgången var goda. Vi ville uppnå så stora allmänna förhöjningar som möjligt för att låglöntagarnas köpkraft skulle förbättras. Med den blandande linjen garanteras låglöntagare på riktigt mer pengar i plånboken. Det är bra att avtalet varar så länge att det finns tryck i kommande förhandlingar om det behövs. Personalens företrädare ska få tillräcklig utbildning, tid och ersättning för förhandlingarna med det lokala i fokus. Arbetarskyddsfullmäktige ska ges samma ställning som arbetsplatshandledarna. Det behövs en förbättring av arbetshandledarnas ställning, eftersom reformen av yrkesinriktad utbildning hämtar ett stort antal studerande till arbetsplatserna. Ett löneprogram behövs för att vi som offentlig sektor inte ska släpa efter i industrins och exportbranschernas löne-
utveckling. Kompenseringen av nedskärningen av semesterpengen och fördelningen av en stor lokal pott kräver stoppbräde. Vi kom också med i arbetsgruppen för vårdnadsreformen i vilken en ny stark värld för vårdreformen byggs upp. Allt detta fick vi.

Förhandlingarna har varit krävande och tagit lång tid. Jag vill tacka JHL:s kunniga och skickliga förhandlare i arbetsgrupperna för kollektivavtal. Stort tack för organisationskraften går till föreningarna, de aktiva, medlemmarna, lokalbyråerna, kommunikationen som håller oss a jour, marknadsföringen som skapar sinnesbilder – alla hos JHL, arbetsgivarens företrädare och huvudavtalsorganisationerna. Det har varit intressant att få jobba med er och se att det finns styrka i samarbetet!