25.8.2021

Päivi Niemi-Laine: Hösten för med sig fyrk, men till vem och med hurdan verkan?

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine efterfrågar en rättvis finansieringsbas i regeringens budgetmangling och vill att alla personalgrupper ska beaktas då pengarna delas ut.

Regeringsförhandlingarna om budgeten för år 2022 pågår som bäst. Förhandlingarna ger riktlinjer för JHL:s kommande avtalsförhandlingar. Mycket fyrk står till buds, med frågan är till vem och med hurdan verkan.

Bristen på arbetstagare är uppenbar i den offentliga sektorn. Handpar saknas till exempel i vårdassistenternas, närvårdarnas och instrumentvårdarnas led.

Det behövs arbetsrelaterad invandring och fler studieplatser. Enligt preliminära uppgifter kommer just dessa att få finansiering vid budgetmanglingen. Det finns ändå skäl att på förhand klarlägga hur man genom snabb utbildning får arbetslösa att bli arbetskraft. Vårdassistenter kan vara en yrkesgrupp som kan komma på fråga.

Vid regeringens budgetmangling måste man komma ihåg alla personalgrupper när fyrken delas ut.

Med tanke på höstens kollektivavtalsförhandlingar har arbetsgivarna krävt lättnader i inkomstskatten. Det är ändå klart att den offentliga servicen lider ifall inkomstskatten sänks, eftersom skatteintäkterna minskar. Samtidigt borde arbetsgivarnas andel av arbetspensionsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier höjas.

Var och en av oss bekostar dessa avgifter, det vill säga pensioner, arbetslöshetsersättningar och sjukdagpenningar, föräldrapenningar samt faderskaps- och moderskapspenningar. Under de senaste åren har man lättat på arbetsgivarnas betalningsbörda gällande dessa. Det har funnits gott om motiveringar för förfarandet, bland annat uppkomsten av nya arbetsplatser och det akuta coronaläget.

Ett fungerande och hållbart finansierat välfärdssamhälle behöver en rättvis finansieringsgrund. Var och en måste delta. För närvarande ser det bra ut för tillväxten inom ekonomi och sysselsättning. För det får vi tacka statsminister Marins regering, som klarat coronaläget bra.

Vid regeringens budgetmangling måste man komma ihåg alla personalgrupper när fyrken delas ut. De flesta lågavlönade arbetstagare inom den offentliga sektorn gör det möjligt för läkare, sjukskötare och lärare att koncentrera sig på sitt eget arbete.

Just dessa möjliggörare och följeslagare, såsom elevassistenter, har visat på en exceptionell flexibilitet under pandemin.