4.11.2020

Päivi Niemi-Laine: Jag är ett yrke

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Coronaepidemin har fört fram yrken som tidigare var osynliga. Just ditt yrke har en stor betydelse för att vi ska klara oss i coronavirusets grepp.

Regeringen har ökat uppskattningen för yrken genom att som bilaga till beredskapslagen anteckna yrken som är kritiska för att bemästra coronakrisen. Yrkena på listan har stor betydelse i vår coronavardag.

Inom social- och hälsovårdstjänsterna betonas servicekedjorna, som har kommit speciellt starkt fram i sjukhusvärlden. För att coronaviruset inte ska spridas på sjukhusen eller på serviceinrättningar för äldre, är lokalvårdarens jobb centralt för servicekedjans funktion. När lokalvårdaren ser till att arbetsmiljön är aseptisk, kan vårdare, läkare, provtagare, instrumentvårdare och kosthållspersonal jobba säkert.

Till de kritiska yrkeskårerna hör också proffsen inom småbarnspedagogik. De har möjliggjort att sjukhusets personal kunnat jobba mitt under coronavirusepidemin: barnen har kunnat få trygg vård även om arbetssäkerheten prövats på just daghemmen.

Tack vare lokalvårdarnas arbete och genom att den övriga personlen följt säkerhetsanvisningar har vi klarat oss med så här låga smittsiffror.

På daghemmen förekommer som bekant många olika slags virus. En del av personalen har insjuknat i coronaviruset på grund av att skyddsutrustning, såsom munskydd, inte varit tillgängliga eller för att man avstått från dem med tanke på barnens psykiska hälsa. Tack vare lokalvårdarnas arbete och genom att den övriga personlen följt säkerhetsanvisningar har vi mirakulöst klarat oss med så här låga smittsiffror.

Coronavirusepidemin har inte fått Finland att stanna upp. Chaufförer i bussar, metron, spårvagnar och tåg har iförda munskydd kört arbetstagare till deras jobb. Barnen har kunnat gå tryggt i skolan då städningen och maten tagits omhand. Lärare, elevassistenter och elevvårdspersonal har undgått smittor i större skala tack vare bra arbetarskydd.

Under coronavirusepidemin har alla yrken varit betydelsefulla, och de yrken som tidigare varit osynliga har blivit synliga. Och det bästa är att var och en kan uppleva att just mitt yrke har betydelse för att vi ska klara oss i coronavirusets grepp.          

Människan har genom tiderna identifierat sig starkt med sitt yrke. Nu får vi föra fram vårt yrke och kunnande. Enkelt sagt: på arbetsplatsen är jag ett yrke.

Ändrat 27.11.2020 kl. 11.15. Ordet antiseptisk har ersatts med ordet aseptisk.