19.9.2019

Päivi Niemi-Laine: Jämlikhet i utbildningen är framtid

Päivi Niemi-Laine

Otaliga barnskötare jobbar som obehöriga barnträdgårdslärare i daghemmen, men det är svårare för dem att komma in på universitet än för nyblivna studenter. Skulle det inte löna sig att hjälpa dem bli behöriga? skriver JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Det finländska utbildningssystemet har stelnat i formerna. Att frångå hierarkin skulle öka antalet proffs på arbetsmarknaden betydligt. Det skulle finnas gott om arbetstagare om de som avlagt yrkesexamen hade samma ställning som studenterna.

De som avlagt yrkesstudier borde få mer poäng än nu för yrkeserfarenhet när de söker till universitet för fortsatt utbildning. Nu betonas gymnasiebetyget i urvalsgrunderna. Yrkeserfarenheten borde beaktas i synnerhet i sådana ämnen, där studierna leder till ett specifikt yrke, till exempel lärare i småbarnspedagogik och klasslärare.

”En person som har yrkesinriktad grundexamen och som har jobbat inom småbarnspedagogiken har svårare att komma in på universitet än en som precis tagit studenten.”

Gymnasiebetyget är på väg att bli den viktigaste urvalsgrunden för universitetsstudier. Det är upp till universiteten om de poängsätter yrkesinriktade grundexamina. De som avlagt yrkes- eller specialyrkesexamen får inte poäng för sina examina. Det enda sättet för dem att komma in på universitet blir urval genom inträdesprov. Allt färre blir intagna till universitet med inträdesprov som urvalsgrund.

Yrkesutbildningarna måste äkta behörighet att söka till alla högskolestudier. Endast då kan vi tala om ett jämlikt utbildningssystem.

Tusentals yrkesutbildade barnskötare hotas av arbetslöshet. Samtidigt råder det stor brist på akademiskt utbildade lärare i småbarnspedagogik. Man skulle kunna tro att universiteten skulle göra allt för att få barnskötare som jobbat inom småbarnspedagogiken att börja studera till lärare inom småbarnspedagogik. Varför är det inte så?

En person som har yrkesinriktad grundexamen och som har jobbat inom småbarnspedagogiken har svårare att komma in på universitet än en som precis tagit studenten. Nu jobbar otaliga barnskötare som obehöriga barnträdgårdslärare i våra daghem. Skulle det inte löna sig att ge dem behörighet för sina uppgifter?

Öppna universitetet ses som ett sätt att ta sig till universitetsstudier. Det alternativet föreslår Undervisnings- och kulturministeriet också för dem som avlagt yrkesexamen. Det är inte jämlikt om början av studierna är gratis för studenter och avgiftsbelagd för dem som avlagt yrkesexamen.