23.9.2020

Päivi Niemi-Laine: JHL ger dig hjälp och stöd

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Det lönar sig att vara medlem i JHL, eftersom förbundet erbjuder medlemmarna många ekonomiska förmåner. Dessutom förhandlar förbundet fram arbets- och tjänstevillkor och ser till att de iakttas.

JHL är en stark intressebevakare som jobbar för sina medlemmars bästa på arbetsplatserna och som förhandlar fram kollektivavtalen. Under de senaste avtalsförhandlingarna förhandlade vi bort nedskärningen av semesterpenningen och de oavlönade arbetstimmarna som konkurrenskraftsavtalet medförde. Semesterpenningen, som genom konkurrenskraftsavtalet sjunkit med 30 procent, återgick till sin tidigare nivå.    

Vi förhandlade också om ett coronatillägg för sjukhuspersonalen i maj, men Tehy och Super godkände inte det. Därför förundras jag över att dessa två förbund nu för kampanj för att ett tillägg ska införas. JHL eftersträvade från början att alla vars jobb har beröringspunkter till coronan skulle få ett specialtillägg under epidemin. Även vårt lands regering utökade beredskapslagen att omfatta alla kritiska yrkesgrupper – inte längre endast proffsen inom social- och hälsovård.   

Beredskapslagen håller på att förnyas, och vi kräver fortsättningsvis att alla kritiska yrkesgrupper ska få kristillägg, för nu måste vi vara flexibla och ge vårt allt för att Finland ska klara sig ur krisen.

Beredskapslagen håller på att förnyas, och vi kräver fortsättningsvis att alla kritiska yrkesgrupper ska få kristillägg.

JHL påverkar också sysselsättningsprojekt. Förbundet var med då äldreomsorgslagen förnyades och fackförbunden kom överens om att vårdarnas arbetsbörda ska underlättas med hjälp av vårdbiträden. Det står i lagen att de inte kan utföra vårdarnas arbetsuppgifter, utan enbart arbete som hör ihop med de äldres välmående. Seniorernas välmående och vårdarnas ork förbättras då vårdbiträdena exempelvis går ut med de äldre.   

Den privata arbetslöshetskassan YTK har under en lång tid med sin billiga anslutningsavgift lockat till sig medlemmar från fackförbunden. Många av YTK:s medlemmar har ändå snart fått erfara att billigt inte alltid är bra: medlemsavgiften inkluderar inte intressebevakning av en förtroendeman på arbetsplatsnivå. YTK förhandlar inte heller fram ett enda kollektivavtal, för de förhandlas fram av fackförbunden och arbetsgivarna.

Fackförbundens förtroendemän ser till att ingen behandlas på ett sätt som strider mot kollektivavtalens bestämmelser på arbetsplatserna. Lönerna måste betalas ut rätt och arbetstiderna måste följas. Dessutom erbjuder förbunden sysselsättningstjänster, utbildning och arbetslöshetsskydd. Många har fått ekonomiskt kännbara ersättningar då vårt förbunds jurister till medlemspris har rett ut oförrätter på arbetsplatserna. JHL-medlemskapet är en lönsam affär.