23.3.2022

Päivi Niemi-Laine: JHL:s stjärnproffs håller Finland på fötter i kristider och förtjänar ersättning

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine

Tack vare de lågavlönade branschernas stjärnproffs klarar vi oss ur coronakrisen. För att även kommande kriser ska kunna bemästras måste dessa proffs börja få ordentliga löner för sin konstanta flexibilitet, skriver fackförbundet JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Inget är så gammalt som gårdagens nyheter. Ordspråket stämmer nu bättre än någonsin. Situationer sköljer över oss i ökande takt och världen förändras raskt.

Men en sak består: fackförbundet JHL:s medlemmar ser till att vardagen rullar tryggt under alla förhållanden. Coronaviruset börjar släppa taget, men sjukhusen har fler coronapatienter än under hela pandemin. Färre patienter behöver intensivvård och de flesta insjuknade har milda symptom, men vi kan inte ännu vara säkra på hur läget kommer att utvecklas.

Ingen vet ännu krigets slutliga pris.

Coronaviruset har lett till att barn, unga och familjer har farit illa. Nu behövs snabbt mer personal bland annat inom småbarnspedagogiken, i skolorna och inom social- och hälsovården.

Krisen i Ukraina ökar trycket

Trycket inom dessa branscher ökar även när flyktingar från Ukraina kommer till Finland . Rysslands grymma attack mot Ukraina berör hela Europa. Resten av världen har utfärdat ekonomiska sanktioner av aldrig tidigare skådat slag mot Ryssland och kräver ett slut på kriget. Ingen vet ännu krigets slutliga pris.

Det är viktigt att finländare inte trakasserar eller riktar hat mot de ryssar som bor i Finland. Vi måste kunna se skillnad på Rysslands ledning och ryska medborgare. Vanliga ryssar har inte varit med och beslutat om kriget.

Kollektivavtalsförhandlingarna står och väger

Osäkerheten återspeglas på arbetsmarknaden där kollektivavtalsförhandlingarna befinner sig i ett vägskäl. Vi har varit tvungna att utlysa övertids- och skiftbytesförbud inom kommunsektorn och varsla om strejk.

Välfärdsområdenas förtroendemän har påbörjat sitt viktiga arbete, som JHL vill stöda. Staten måste ta sitt ansvar för finansieringen så att en fullständig löneharmonisering kan ske inom högst tre år.

Lönerna i skick med ett löneprogram

Vi hoppas alla att dagens kriser snart ska vara i det förflutna. Men i något skede står vi oundvikligen inför nya kriser.

För att klara oss ur dem behöver vi tillräcklig finansiering för offentliga tjänster. De lågavlönade stjärnproffsen bär Finland i sin famn från kris till kris. Det är dags att belöna dem för deras ständiga flexibilitet.

Lönerna i skick med ett löneprogram!