8.12.2021

Päivi Niemi-Laine: Löneklockorna ljuder högt när avtalsförhandlingarna inleds

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine

JHL kräver märkbara löneförhöjningarna när avtalsrörelsen inleds. Dessutom strävar förbundet efter förbättringar beträffande arbetstider, skriver JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Året går mot sitt slut, men arbetstakten bara ökar. Coronaläget försämras igen och även andra sjukdomar som hör till vintersäsongen dyker upp. Årets sista projekt, uppgifter och arbetspass ska avklaras, trots att orken håller på att ta slut. En och annan börjar känns sig som en uttjänt disktrasa som berövas på de sista kvarvarande dropparna.

Vi kan ändå känna oss nöjda då vi blickar tillbaka på året som gått. Som proffs i våra egna branscher har vi gjort vårt bästa då ytterligare ett exceptionellt år går mot sitt slut. Tiden är inne för oss att klappa oss själva på axeln och berömma oss för vår uthållighet. Tillsammans har vi överlåtit vårt kunnande och våra färdigheter till samhällets bruk, för varandras väl.  

Vi kan ändå känna oss nöjda då vi blickar tillbaka på året som gått.

Med samma attityd är det bra att inleda det nya året. Där väntar avtalsförhandlingar, JHL:s representantskapsval, välfärdsområdenas tillkomst och frågan om lönejämställdhet.

Redan nu är det säkert att löneklockorna inte ljuder sakta när förhandlingarna inleds. Vi inleder avtalsrörelsen med principen att var och en är värd löneförhöjning. Nollan får man utan att be om den, så vi kommer att kräva märkbara generella lönepåslag. Välfärdsbranscherna måste äntligen fås upp ur lönegropen. JHL kräver att merparten av förhöjningarna betalas som en allmän löneförhöjning till alla arbetstagare som sorterar under kollektivavtal.

Arbetstagarna mår bättre, arbetsfrånvaron minskar och företagens resultat förbättras då arbetstiderna anpassas efter livssituationen.

Dessutom strävar JHL efter kännbara förbättringar beträffande arbetstider. Arbetstagarna mår bättre, arbetsfrånvaron minskar och företagens resultat förbättras då arbetstiderna anpassas efter livssituationen. Arbetstagarna måste få påverka planeringen av arbetsscheman.  

Genom att förbättra arbetsförhållandena kan vi påverka arbetshälsan och arbetstagarnas ork direkt. I mångprofessionella arbetslag finns tusenkonstnärer, men vem som helst kan inte göra vad som helst. Proffsen måste få sköta uppgifter som motsvarar deras kunnande. Endast på det sättet kan vi som arbetsgemenskap tillsammans prestera på topp.

I anknytning till det gemensamma bästa får man samla krafter i vardag och fest. Låt oss njuta av vilan och varandras stöd. Ett gott begynnande år 2022 till alla!