4.3.2020

Päivi Niemi-Laine: Mod och lösningar i socialtrygghetsreformen

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine

Den sociala tryggheten har inte kommit till vägs ände, men behöver uppdateras. Det inkomstrelaterade stödet är redan nu den bästa sociala tryggheten, skriver JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine apropå reformen av den sociala tryggheten.

Statsminister Sanna Marins regering har startat en reform av den sociala tryggheten. Reformen ska beredas av en parlamentarisk kommitté, som tillsätts med mandatperiod till våren 2027. Kommittén upprättar en färdplan på trepartsbasis under två riksdagsperioder.

Regeringens reform har tre centrala mål: att trygga utkomsten för och minska fattigdomen bland de äldre, att förbättra barnfamiljernas ställning och att minska ojämlikheten. JHL vill förbättra utkomstskyddet för de arbetslösa och slopa straffandet genom karenser.

Ett sporrande utkomstskydd för de arbetslösa består av goda sysselsättningstjänster, utbildning och upprätthållande av arbetsförmågan. JHL har tillsammans med FFC lagt fram ett förslag om sporrande sysselsättningsskydd. Enligt förslaget ska alla arbetslösa som deltar i arbetskraftsutbildning eller utför frivilliga studier med arbetslöshetsförmån få en månatlig förhöjning på 250 euro för den tid man studerar.

”Ingen får bli utan en tillräcklig utkomst och utslagen ur arbetslivet.”

Allt fler löntagare har låga löner och lyckas inte tjäna sitt uppehälle med ett jobb. Andelen deltidsjobb ökar. Även kombinationen av löntagar- och företagarjobb är redan ett existerande sätt att tjäna sitt uppehälle. Utkomstskyddet för arbetslösa ska fungera i olika situationer. Ingen får bli utan en tillräcklig utkomst och utslagen ur arbetslivet.

Den sociala tryggheten har inte kommit till vägs ände, men behöver uppdateras. Den orsaksbaserade utkomsten ger trygghet när familjegrundande, sjukdom, visstidsanställningar eller arbetslöshet ställer människan utanför arbetslivet.

Det inkomstrelaterade stödet är redan nu den bästa sociala tryggheten. Den har förebyggt fattigdom. Utkomstskyddet och grundskyddet måste reformeras samtidigt. I låglönebranscherna minskar utkomstskyddet benägenheten att söka de förmåner som beviljas i sista hand. Det är bra att arbetstagarna och arbetsgivarna deltar i tryggandet av den inkomstrelaterade socialförsäkringen i trepartssamarbete.