22.6.2022

Päivi Niemi-Laine: Offentliga tjänster är vår klippa i kristider

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Den offentliga sektorn går inte i konkurs och är den bästa garantin för att trygga rättvisa tjänster för alla, skriver JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Den offentliga sektorns arbetstagare har hållit Finland på fötter under coronakrisen och under Ukrainakrisen. Finland borde inte minska den offentliga sektorns roll. Den offentliga sektorn är det bästa sättet att garantera att alla medborgare och arbetstagare har tillgång till rättvisa, nödvändiga tjänster. Den går inte i konkurs och permitterar inte lättvindigt sina anställda.

Under Finlands ansökningsprocess till Nato hotas vi av bland annat cyberkriser. Även i dessa kriser kan en stark offentlig sektor ge beslutsfattarna en garanti om att vara vårt stöd och vår trygghet.

Orken har en nyckelposition

Alla behöver pauser i arbetet och fritid med sina närmaste för att orka göra sitt bästa och vara alerta från morgon till kväll. Den offentliga sektorns arbetsgivare måste komma ihåg att se till alla personalgrupper orkar på jobbet. Civila och soldater inom Försvarsmakten behöver i sin tur en reform av arbetstidslagen för att orka bättre.

Den här avtalsrundan vanns av arbetstagarna, förhandlingsförmågan och förmågan att komma överens.

JHL måste stärka sin intressebevakning i anknytning till omsorg. Det betyder helt enkelt att vi ska vara medlemsfokuserade i våra krav och i vår verksamhet. Våra medlemmar måste känna och se att vi bryr oss om dem.

Inga alternativ till det nuvarande förhandlingssystemet

Avtals- och förhandlingsverksamheten är i omvälvning inom kommunsektorn. JHL ser inga alternativ till det nuvarande förhandlingssystemet.

Vi måste hållas eniga i det ekonomiska kaoset som kriserna orsakar. Vi kräver tillsammans bättre löneförhöjningar för alla arbetstagare.

Kommunernas och välfärdsområdenas tjänste- och arbetskollektivavtal blev klara efter osedvanligt långa och svåra förhandlingar. Kommunsektorns förhandlingssystem visade sin styrka först i coronakrisen och sedan under osäkerheten som förorsakades av kriget i Ukraina. Den här avtalsrundan vanns av arbetstagarna, men också av förhandlingsförmågan och förmågan att komma överens.

Med önskan om en glad och solig sommar!