29.8.2018

Päivi Niemi-Laine: Ojämlikheten ökar

Perioden för Sipiläs regering går mot sitt slut och höstens budgetförhandlingar fokuserar redan på riksdagsvalet i vår. Det blir alltså en valbudget. Regeringspartierna serverar medborgarna en neutral skattelösning. De välavlönade är alltid säkra väljare – säkert också nu då sänkningen av skatten på förvärvsinkomster ger just dem mera pengar.

Med politisk läskunskap kan man se att regeringen än en gång planerar en inkomstöverföring från låginkomsttagare till höginkomsttagare. Hålet i kassan som skattesänkningarna skapar lappas genom att höja andra skatter. I praktiken är det plattskatter som höjs, vilket ytterligare minskar de lågavlönades utkomst och köpkraft.

Det är svårt att glömma de piskrapp som den sittande regeringen redan gett den lågavlönade personalen inom den offentliga sektorn.

Det är svårt att glömma de piskrapp som den sittande regeringen redan gett den lågavlönade personalen inom den offentliga sektorn och angreppen mot den offentliga sektorn verkar inte ta slut. Konkurrenskraftsavtalet skar ned de offentligt anställdas välförtjänade löner och semesterlönerna överfördes till den privata sektorn.

Sänkningen av inkomst- och andra skatter finansierar regeringen genom att ytterligare försvaga den offentliga sektorns service. Regeringen har meddelat att sparmålet på tre miljarder euro i vårdreformen ska nås genom att privatisera offentlig service. Köp av social- och hälsovårdstjänster ökar ytterligare de lågavlönades utgifter.

Regeringen förvandlar kommunerna till lånekassor. Om vård- och landskapsreformen verkställs är det staten som finansierar landskapen. Men kommunernas överskott kommer att styras till vården och landskapen tills en landskapsskatt kan införas.

Det ser ut som att kommunerna i framtiden blir tvungna att lägga ut största delen av sin service. Det beror på trycket på att minska statsstöden. Följande på listan är den avgiftsfria småbarnspedagogiken som tvingar kommunerna till betydande privatiseringar. Kommunernas pengar räcker helt enkelt inte till att ha personal och små grupper.

Perioden med Sipiläs regering har varit en tid av kraftig privatisering. Sänkningen av förvärvsinkomstskatten har ökat ojämlikheten bland arbetstagare och medborgare. Det finländska samhället håller på att förvandlas från välfärdsstat till de välmåendes stat. Den här utvecklingen kan styras om i valet våren 2019. Förändringen börjar i höst. Kom med och jobba för ett bättre samhälle!