9.6.2021

Päivi Niemi-Laine: Social- och hälsovårdsreformen är välkommen, men personalens ställning ska tryggas

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine

Vid de fortsatta förhandlingarna kring arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovården, SH-avtalet, vill JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine bygga upp en avtalshelhet som tar i beaktande hela branschens särdrag.
– Det är dags att lyfta upp proffsen inom social- och hälsovård till en ställning där det blir klart att man tar hand om branschens rykte och säkerställer att personalen räcker till, skriver Niemi-Laine.

Den offentliga sektorns strukturer är under omvälvning. Det förefaller mer än troligt att social- och hälsovårdsreformen kommer att genomföras under statsminister Sanna Marins regeringsperiod.

Reformen är välkommen, förutsatt att  medborgarna får ännu bättre tillgång till tjänsterna än tidigare och personalens ställning tryggas. Personalorganisationerna måste vara representerade i alla arbetsgrupper som bygger upp reformen inom välfärdsområdena: utan stöd från personalen får ingen reform luft under vingarna.

Det historiska SH-avtalet (Arbets- och tjänstekollektivavtal för social- och hälsovården) kom till under kommunsektorns senaste förhandlingar. JHL:s representantskap godkände avtalet vid sitt möte den 3 juni, och det träder i kraft den 1 september. Avtalet gäller kommunernas och samkommunernas personal inom social- och hälsovård.

Vid förhandlingarna kom parterna överens om att bilagorna 3 och 4 lösgörs från det Allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Så skedde också, vilket betyder att det tillsvidare är fråga om en teknisk förändring som innebär att social- och hälsovårdsbranschen har flyttas till nya pärmar från AKTA.       

Man har till och med varit tvungen att ställa in operationer på grund av att det funnits för lite personal inom stödtjänster.              

Vid förhandlingarna kom man inte överens om något gällande tillämpningsområdets omfattning. Vid de fortsatta förhandlingarna kommer vi att utveckla social- och hälsovårdsbranschens arbetsvillkor och bygga upp en avtalshelhet som tar hela branschens särdrag i beaktande. JHL:s mål har också hittills varit ett omfattande SH-avtal som omfattar all personal som jobbar i social- och hälsovårdens tjänstekedja, som får bra lön och vars arbetshälsa tas om hand.

Inom social- och hälsovård är mångprofessionellt arbete en del av specialkunnandet hos dem som jobbar inom stödtjänster. Utan stödtjänsternas personal är det svårt för läkare och sjukskötare att sörja för patientsäkerhet och vårdarbete. Tyvärr har rekrytering av stödtjänsternas mångprofessionella personal försvårats på grund av dålig lön och ställning. Man har till och med varit tvungen att ställa in operationer på grund av att det funnits för lite personal inom stödtjänster. Därför är det viktigt att även utöka utbildningsmöjligheterna inom branschen.  

Välfärdsområdena och SH-avtalet är således välkomna. Det är fackförbundens gemensamma uppgift att säkerställa att arbetstagarnas behov har stor betydelse vid avtalsförhandlingarna. Det är dags att upphöja proffsen inom social- och hälsovård till en ställning där det blir klart att man tar hand om branschens rykte och säkerställer att personalen räcker till.

Rättelse 10.6.2021 kl. 10.13: Texten, som är en översättning, har redigerats språkligt i viss mån.