27.1.2021

Päivi Niemi-Laine: ”Vi får inte förlora ett endaste barn”

Päivi Niemi-Laine

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine vill se större satsningar på barnens och ungdomarnas välmående i kommunerna. Hon föreslår också att skolorna ska utarbeta planer för hur barn och unga ska stödas vid distansundervisning.

Coronatiden har varit tung och stressig för många barn och unga. Problemen syntes särskilt våren 2020 då skolorna var stängda. Barnen och ungdomarna blev hänvisade till distansundervisning utan att få tillräckligt med stöd för att klara det.

Föräldrarna hade inte tid och kanske inte heller förutsättningar att fungera som stöd vid distansstudier. Lyckligtvis har skolorna kunnat hålla öppet under hösten 2020. På det sättet har barnens och ungdomarna fått stöd i livet samtidigt som de fått åtminstone en varm måltid per dag.

I fortsättningen bör skolorna ha en klar plan för hur barn och unga ska stödas i distansmodellen. Elevassistenterna och kosthållet bör ha en betydelsefull ställning vid sidan av lärarna. Landets regering har tillsatt en arbetsgrupp som ska kartlägga och förstärka barnens och ungdomarnas samt familjernas rättigheter i eftervården av coronaepidemin. JHL bidrar för sin del till arbetet.

Coronapandemin har lett till att tjänster som riktar sig till barn, unga och familjer har överbelastats.

Under coronakrisen har regeringen beviljat regionförvaltningsverken ett bidrag på 10,5 miljoner för ungdomsarbete och uppsökande ungdomsarbete i skolor och på läroanstalter. Ungdomsarbetets uppgift är att stöda de ungas skolgång under coronaepidemin, genom uppsökande ungdomsarbete strävar man i sin tur efter att nå ungdomar som är i behov av stöd. Ändå glömmer vissa kommuner bort barnens och ungdomarnas behov: löneutbetalningen till ungdomsarbetare och elevassistenter avbröts och de skickades hem.

Coronapandemin har lett till att tjänster som riktar sig till barn, unga och familjer har överbelastats. Antalet personer som behöver stöd har ökat markant. Barnskyddets resurser har länge varit otillräckliga. Nu behövs större kapacitet. Varje barn har rätt till en bra barndom. Den barnstrategi som social- och hälsovårdsministeriet håller på att utarbeta stärker också detta.

Nu är det bråttom. Vi har inte råd att förlora varken ett barn, en ungdom eller en familj.