3.3.2021

Päivi Niemi-Laine:Det är dags att uppdatera kommunernas tjänster

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine

Resultatet i kommunalvalet i april avgör hur kommunala tjänster kommer att ordnas i framtiden. Finland har hittills haft starka kommuner och med hjälp av JHL:s teman för kommunrenovering garanteras kommunernas livskraft också i fortsättningen.

Kommunerna är det finländska välfärdssamhällets stomme. I kommunalvalet i april är det dags att uppdatera kommunernas tjänstepalett. JHL gör det lätt för de nya beslutsfattarna att representera kommuninvånarna.

Våra teman för kommunrenovering öppnar dörren till en allt livskraftigare kommun där barn och unga – människor – mår bra. Kommunerna skapar starka framtidsmakare för Finland. Det förutsätter stöd av proffs i såväl skolor som daghem, även om social- och hälsovårdsreformen skulle förverkligas. En kommuninvånare behöver kultur, bildning och bibliotek för att upprätthålla sitt mentala välbefinnande.

JHL gör det lätt för de nya beslutsfattarna att representera kommuninvånarna.

Städernas främsta gärningar inom miljöskydd är förknippade med kollektivtrafiken. För att upprätthålla hälsa och välbefinnande sköter de tekniska proffsen inom kommunerna om bland annat skidspår, rekreationsleder och välfungerande cykel- och motionsstråk.

Kommunens livskraft är ett resultat av företag, arbetsplatser och god närservice som finns på dess område. Boendemiljöerna och de offentliga tjänster som omgärdar dem samt aktiva kommuninvånare kröner en vital kommuns livskraft.

Finland har klarat sig bra under coronaepidemin på grund av att vi har starka kommuner.

Det är befogat att kommunala tjänster utförs som eget arbete, eftersom det förbättrar färdigheten och försörjningsberedskapen. Detta har blivit synligt under coronaepidemin. Kommunens försörjningsberedskap garanteras av att kommunen äger sitt energibolag och sitt vattenverk och producerar billiga hyresbostäder till kommuninvånarna.

Med ett dylikt ägarskap bevarar kommunen möjligheten att bestämma om sina kommuninvånares angelägenheter också i sådana fall då de utomstående omständigheterna blir svåra.

Finland har klarat sig bra under coronaepidemin just på grund av att vi har starka kommuner där kunnandet och bundenheten till välfärden är starka trots krisen.

I kommunalvalet våren 2021 kandiderar en stor grupp JHL-medlemmar. JHL önskar att förbundets medlemmar på ett synligt sätt för fram sitt eget arbete i kampanjarbetet.