31.10.2018

Päivi Niemi-Laine:Vi bör jobba för jämställda löner på allvar

Island har lagstiftat om att kvinnor och män bör får lika löner. Finland bör överväga att följa exemplet, skriver JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Islands social- och jämställdhetsminister Ásmundur Einar Daðason besökte Finland för att presentera den isländska lönemodellen i slutet av september. Vi finländare blev förtjusta i att han ansvarar för alla slags jämställdhets- och jämlikhetsfrågor.

Jämställdhet har varit lågavlönade kvinnors stora och oförverkligade dröm i Finland. Med konkurrenskraftsavtalet sänkte Sipiläs regering lågavlönade kvinnors löner genom att skära ned semesterpenningen på viss tid. Arbetstiden förlängdes permanent – utan ersättning. Regeringen har inte klarat av att genomföra en familjeledighetsreform, men däremot har den begränsat barnens subjektiva rätt till dagvård.

”Vi bör ha samma mål som Island.”

I den isländska jämställdhetsmodellen förpliktas företagen i lag och med sanktioner att betala lika lön för lika arbete. Företag med minst 25 anställda måste se över sitt lönesystem, granska vilka slags arbetsuppgifter de anställda har och på vilka grunder lönen betalas. Också naturaförmånerna ska granskas. Företag som fyller kriterierna för jämställda löner får ett certifikat. Lagen gäller 147 000 anställda, det vill säga 80 procent av alla arbetstagare i Island.

Vägen till jämställdhet är lång. Ásmundur säger att lagens verkliga effekter inte syns förrän om 4–5 år eftersom företagen fått tid på sig till slutet av 2022. Hittills har över 60 företag fått certifikatet.

”Målet är att kvinnans euro ska bli hel.”

Vi bör fundera på om vi borde införa tvingande lagstiftning om lika löner också i Finland eftersom jämställdheten inte hittills förverkligats. Vi bör ha samma mål som Island. Det är viktigt att främja jämställdhetsfrågor i riksdagsvalet i vår och att nästa regering tar in ett jämställdhetsprogram i sitt regeringsprogram. Programmet måste få tillräckliga anslag och tid. Dessutom behövs en klar vägkarta för att verkställa jämställdheten. Det är viktigt att lönejämställdheten förverkligas i ett starkt trepartssamarbete – mellan arbetstagare, arbetsgivare och regeringen. Målet är att kvinnans euro ska bli hel.

”Vi måste skapa en arbetsmarknad som inte är uppdelad i kvinnodominerade och mansdominerade yrken.”

Hälften av ojämställdheten i löner beror på könssegregationen mellan yrken. Därför bör vi dryfta olika sätt att minska på segregationen. Redan i daghemmen och skolorna bör barnen vägledas att välja yrke på genusneutrala grunder. Vi måste skapa en arbetsmarknad som inte är uppdelad i kvinnodominerade och mansdominerade yrken.

Också landets regering måste ha entusiasm för att främja jämställdheten. Mest behövs politisk vilja, verkliga gärningar och pengar.