27.5.2020

President Tarja Halonen: De lågavlönades insats avgörande – äldre ska inte skyddas till döds i coronakrisen

Coronapandemin har visat hur skör vår värld egentligen är. Den har också lärt oss mycket. – Samtidigt har den avslöjat vilket betydelsefullt arbete många lågavlönade yrkesgrupper gör med tanke på människors överlevnad och välmående, säger president Tarja Halonen.

Vår teknik- och teknologifrälsta värld är så skör att ett virus ställt tillvaron på hela planeten på sin kant, konstaterar president Tarja Halonen.

– Coronan har visat att vi är beroende av varandra, men också av naturen på ett mycket mer grundläggande sätt än vad vi kanske märker i vår vardag.

Därför borde man enligt henne lära sig att även granska hot väldigt brett, inte bara utgående från krig, naturkatastrofer eller andra säkerhetsrisker som är bekanta sedan tidigare.  

”Osäkerheten kan vara skrämmande”

För oss finländare som lever i välfärd, fred och välstånd har coronavåren varit en aldrig tidigare skådad upplevelse.

– Det har varit nödvändigt att lära sig anpassa sitt eget uppförande för samhällets och sin egen säkerhets skull. Äldre generationer har mer erfarenhet av att leva enligt strikta regler, men för de unga är det nytt. Men vi har klarat pärsen, säger Halonen. 

Tarja Halonen, 76, deltar i många finländska och internationella organisationers verksamhet. Frågor i anknytning till mänskliga rättigheter, jämställdhet och hållbar utveckling ligger henne speciellt varmt om hjärtat.

På andra håll i världen har osäkerheten blivit en del av vardagen redan tidigare. I Finland är också det nytt. Det är 75 är sedan det senaste kriget och vi har besparats från terrordåd som kunde ha äventyrat vår trygghetskänsla. Sedan kom coronan, och vi måste säga farväl till vårt trygga näste.  

– Osäkerheten känns skrämmande. Samtidigt verkar krissituationen ha lett till en föråldrad längtan efter en stark ledare. Psykologer säger att det är en naturlig reaktion i kriser och undantagsförhållanden, men jag blev överraskad av den, åtminstone av hur snabbt den kom.

Halonen tror ändå inte att coronaviruset i sig kommer att ha en mer bestående inverkan på de politiska styrkeförhållandena.

– Människor har kort minne då det gäller politik. De flesta tänker inte på skedda förändringar utan på framtida hot då de röstar.

”Annat ljud i skällan”

Halonen är också överraskad över hur snabbt näringslivets frontfigurer lagt om sitt sätt att tala. 

– Tidigare skulle statsmakten inte ha fått lägga sig i den fria konkurrensen och verksamhetsformerna inom ekonomi, men nu är företagslivet bland de första att be om samhällets hjälp och stöd. Visserligen av helt förståeliga orsaker.

– Coronaviruset kommer knappast att ha en bestående inverkan på de politiska styrkeförhållandena.

Halonen säger att det varit förbryllande att följa med hur det blivit annat ljud i skällan. Hon önskar att den här lärdomen inte glöms bort när det går bra för ekonomin och företagsvärlden igen.

Coronan har enligt Halonen också visat tydligt vilka som håller samhället i gång under kristider.

– Många lågavlönade yrkesgrupper är i nyckelposition. Dessa proffs gör en betydande insats då det gäller människors överlevnad och välmående.

Halonen avser inte enbart vårdpersonal, utan helt vanliga vardagshjältar. Till exempel dem som ansvarar för matproduktion, håller rent och garanterar livsmedelsförsörjningen samt en obruten tillgång till energi och vatten – och över huvud taget ser till att vardagen löper något så när normalt.

– Under vanliga tider är de så självklara tjänster att man inte uppmärksammar eller förstår att uppskatta dem. Jag kommer osökt att tänka på en familjemor, vars frånvaro märks först när något går galet.     

De högre utbildade distansjobbar hemma med anledning av coronaviruset, men butikskassören och busschauffören går till jobbet som vanligt. 

– Välfärdssamhällets idé är att ta hand om sina medborgare, och i dessa tider blir det verklighet. Därför hoppas jag att uppskattningen för dessa yrken uppmärksammas också vid löneförhandlingar.

”Bra vitsord för regeringen”

Just nu tar Europa de första stegen mot en livsstil som påminner om den tidigare. Utegångsförbud och övriga restriktioner upphävs och tjänster öppnas. Varje land söker en väg ut ur krisen med så små skador som möjligt.

– Ingen stat eller nation klarar sig ensam och på egen hand. Isolering är ingen lösning i en värld där olika delar är så här beroende av varandra.

Halonen är övertygad om att merparten av människorna är av samma åsikt och redo att möta osäkerheten i världen tillsammans. 

– Sedan finns det ju en minoritet som i första hand intresserar sig för om det går en själv väl, påpekar hon.

På grund av sin ålder har Tarja Halonen hört till de specialgrupper vars rörlighet och sociala kontakter man velat begränsa.

Halonen ger Finlands regering ett bra vitsord för krishanteringen. Rabaldret kring Försörjningsberedskapscentralens anskaffning av skyddsutrustning är ett litet minus om man beaktar helheten.   

Det värmer också Halonens feministiska hjärta att makten äntligen har kvinnoansikte – hela fem kvinnor går ju i bräschen för regeringen.

– Kvinnor måste ut i hetluften så att vi ser vad de kan. Men riktigt så här krävande omständigheter skulle jag inte ha önskat dem.

Halonen är också ett ”skyddsobjekt”

Under coronaepidemins framfart är Tarja Halonen, 76, ett skyddsobjekt liksom övriga finska medborgare som fyllt 70. Hur känns det att vara skyddsobjekt?

– Motstridigt. Jag är mål för samma begränsningar och rekommendationer som mina jämnåriga, men deltar samtidigt fullödigt i verksamheten för många organisationer som anses samhälleligt viktiga.

Till de viktigaste förtroendeuppdragen hör ordförandeskapet i styrelserna för Helsingfors universitet och Finlands nationalgalleri samt flera uppdrag i FN:s och övriga internationella organisationers organ. 

– Jag bor i Berghäll i Helsingfors och mitt kontor är alldeles nära. Jag har kunnat följa karantänsreglerna och samtidigt sköta om de uppdrag som anförtrotts mig – med distansförbindelser, naturligtvis.

”Enbart isolering räcker inte”

Daghemmen och grundskolorna öppnade sina dörrar på nytt den 14 maj. Halonen ser det som rätt lösning att återuppta närundervisningen, förutsatt att man är försiktig och har omsorg om såväl elevernas som lärarnas och den övriga personalens säkerhet.

– Skolor och daghem är inte bara till för inlärning, utan har en stor social betydelse för barnen. De kompisrelationer som skolor och daghem möjliggör är viktiga, eftersom familjerna i dag har färre barn än tidigare.

– Livet är också annat än att hållas vid liv.

Även för många seniorer är minskade eller uteblivna sociala kontakter psykiskt belastande.

– Specialbehandling utgående från ålder och därtill hörande minskade fysiska kontakter kan vara motiverat ur en medicinsk vinkel. En av coronaepidemins lärdomar är ändå att enbart isolering inte räcker för att uppnå önskat välmående.   

Halonens budskap är att seniorer inte ska skyddas till döds.

– Livet är också annat än att hållas vid liv. Det måste finnas något att se fram emot.

”Fem stjärnor räcker inte till ett lag”

President Tarja Halonen har lovat tala vid JHL:s Yrkesforum i Tammarfors i slutet av oktober. Då har coronaepidemin förhoppningsvis mattats av så att det är tryggt att ordna publika evenemang.

Yrkesforumets tema är stjärnproffs. För Halonen betyder det en bra grundutbildning, bra attityd och beredskap att hela tiden lära sig nytt.

– Världen förändras och yrken kommer och går. Därför lönar det sig inte att fundera på vad man vill bli som stor utan på vad man vill göra.

Basketboll är en av Halonens favoritidrottsgrenar. Hon hämtar följande liknelse från grenen.

– Fem stjärnor räcker inte till för ett bra lag. Förutom dem behövs samarbete. Stjärnproffsighet måste kunna dupliceras, det är en förutsättning för framgång.