28.8.2018

Svenskar protesterade mot förslag om begränsad strejkrätt

Tvisten om vem som ska få representera hamnarbetarna i containerhamnen i Göteborg fick arbetsmarknadens centralorganisationer att föreslå en begränsning av strejkrätten. I lördags demonstrerade kring 2 000 svenskar mot förslaget i Stockholm, enligt arrangörerna själv.

I början av juni presenterade fackcentralerna LO, TCO och Saco tillsammans med arbetsgivarparten Svenskt näringsliv ett gemensamt förslag på att begränsa strejkrätten. Eftersom strejkrätten utgör grunden för fackförbundens existens har det väckt både förvåning och protester.

Enligt förslaget ska det enbart vara tillåtet att strejka om strejken syftar till att nå ett kollektivavtal som medför fredsplikt. Man ska inte heller få strejka för att ett kollektivavtal ska tränga undan ett annat. Politiska strejker och sympatiåtgärder ska vara tillåtna, men inte andra sorter av protester.

Ska hindra vilda fackförbund

– Idén är att hindra strejker mot kollektivavtal som arbetsgivarna och arbetstagarna slutit på riksplan även om de här människorna eller organisationerna inte förbundit sig till avtalet.

Bakgrunden till förslaget finns i containerhamnen i Göteborgs hamn där Hamnarbetarförbundet utlyste övertidsförbud och blockad mot nya anställningar och ordnade punktstrejker och krävde bland annat eget kollektivavtal.  Arbetsgivaren APM Terminals svarade med omfattande lockouter. Stridsåtgärderna pågick 2015 – 2017. Avsikten med parternas förslag är att förhindra den här typen av konflikter, skriver LO i ett pressmeddelande.

I Sverige finns inte allmänt bindande kollektivavtal som i Finland utan kollektivavtal sluts med arbetsgivarorganisationer eller separat med oorganiserade arbetsgivare. Hamnarbetarförbundet, som inte hör till någon fackcentral, representerar 85 procent av hamnarbetarna i containerhamnen, men APM Terminals har slutit kollektivavtal med LO-anslutna Transportarbetarförbundet Transport.

Enligt parternas förslag ska man inte få strejka för att ett kollektivavtal ska tränga undan ett existerande kollektivavtal.

– Idén är att hindra strejker mot kollektivavtal som arbetsgivarna och arbetstagarna slutit på riksplan även om de här människorna eller organisationerna inte förbundit sig till avtalet. Det här skiljer sig radikalt från det finländska systemet för hos oss kan bara instanser som förbundit sig till ett kollektivavtal utsättas för sanktioner, säger FFC:s specialforskare Tapio Bergholm.

– Man skapar alltså allmängiltighet i fråga om fredsplikt. Det blir en mycket märklig lagstiftning och som jag uppfattar det har förslaget orsakat mycket debatt också bland socialdemokraterna till exempel i tidningen Arbetet, säger Bergholm.

Kringskuren strejkrätt

– Om Hamnarbetarförbundet säger att de vill ha ett kollektivavtal och arbetsgivaren säger att de inte vill ha det så vilka kriterier är det som gäller?

Professor Niklas Bruun, särskilt specialiserd i arbetsrätt, säger att det problematiska med förslaget är att Arbetsdomstolen måste pröva om ett fackförbund faktiskt strävar efter ett kollektivavtal eller inte, och hurdant kollektivavtal man måste nöja sig med.

– Om Hamnarbetarförbundet säger att de vill ha ett kollektivavtal och arbetsgivaren säger att de inte vill ha det så vilka kriterier är det som gäller? Om man måste nöja sig med ett kollektivavtal som har samma innehåll som det kollektivavtal som en riksorganisation har blir strejkrätten väldigt kringskuren, säger Bruun.

Enligt förslaget ska man inte få ta till stridsåtgärder när en individ har problem med sitt arbetsförhållande. Det gäller också om till exempel en förtroendeman får sparken, säger Christer Törnqvist, docent i arbetsvetenskap vid Högskolan i Skövde. Sådana fall ska behandlas i Arbetsdomstolen.

– Man flyttar gränsen mellan intressekonflikt och rättstvist, säger Törnqvist.

Befarar avtalsshopping

– Arbetsgivaren får fritt fram om man inte får strejk för andra avtal.

Lördagen den 25 augusti ordnades demonstrationer mot förslaget i Stockholm. Törnqvist säger att det finns LO- och TCO-förbund som sympatiserar med Hamnarbetarförbundets inställning. Det är fackcentralerna som drivit igenom förslagen. De enskilda förbunden är rädda för avtalsshopping.

– Arbetsgivaren får fritt fram om man inte får strejk för andra avtal. Det kan bli alltför lätt att välja vilket avtalsområde man vill höra till, säger Törnqvist.

Branschchefen Håkan Ekström på JHL säger att LO i Sverige har en annorlunda roll än FFC i Finland. LO övervakar gränserna mellan avtalsområdena striktare och vill skydda befintliga avtal mot utbrytargrupper.

– Ur vårt perspektiv skulle det te sig främmande att vi tillsammans med arbetsgivarna och FFC skulle göra något liknande. Men vi har också problem på våra avtalsområden, säger Ekström.

 

Minister skrotade statlig utredning

Varför går fackcentralerna in för att föreslå en begränsning av strejkrätten istället för att försvara den?

I fjol somras tillsatte socialdemokratiska arbetsmarknadsministern Ylva Johansson en utredning för att se över strejkrätten. Den föregicks av krav från oppositionen, men framför allt Svenskt Näringsliv om att regeringen ingriper mot konflikten i Göteborg, säger Christer Törnqvist, docent i arbetsvetenskap på Högskolan i Skövde.

Men precis innan den statliga utredningen skulle presenteras kom arbetsmarknadens centralorganisationer med sitt eget förslag. Törnqvist beskriver det som en smäll på fingrarna för Johansson för att hon brutit mot den svenska modellen – att arbetsmarknadsparterna sköter arbetsmarknaden – när hon började tala om lagstiftning.

– Det kan ju inte se ut på något annat sätt än att fack och arbetsgivare tar tillbaka initiativet och säger till politikerna att nu får ni hålla er borta, vi fixar det här själva, säger Törnqvist.

Ylva Johansson berömde parternas förslag direkt och sade att det är det som gäller, inte utredningen hon själv beställt.

Sverigedemokraterna strejkfientliga

Törnqvist säger att LO:s agerande beror dels på att man befarar en mer fackfientlig balans i riksdagen efter riksdagsvalet, dels på att man vill markera mot vilda fack.  Efter valet bildas med all sannolikhet en minoritetsregering av antingen det rödgröna blocket eller den borgerliga alliansen. Opinionsmätningarna visar att Sverigedemokraterna, som ingetdera blocket vill ha regeringssamarbete med, får 20 procent av rösterna. Det ger partiet en stark vågmästarroll. Törnqvist säger att sverigedemokratiska ledamöter redan tidigare lämnat in motioner för att bland annat förbjuda sympatiåtgärder.

– Det kommer inte att vara svårt för en borgerlig regering att få med Sverigedemokraterna om det gäller att inskränka fackliga rättigheter, säger Törnqvist.

Enligt Törnqvist har LO var väldigt offensivt mot Hamnarbetarförbundet för att Hamn inte ska få något inflytande.

– De vill inte ha några uppstickarorganisationer. Det gäller också syndikalisterna. Hamnarbetarförbundet har inget existensberättigande i deras ögon, utan de är bara bråkmakare, säger Törnqvist.