21.4.2020

Tuffa förhandlingar i många kommuner: ”Vid behov sätter vi hårt mot hårt”

Tiotusentals JHL-medlemmar har blivit permitterade eller avstängda från sina jobb med anledning av coronaepidemin. Nya bud om samarbetsförhandlingar ruggar tätt.
– Hotet om permitteringar hänger i luften, trots att de redan en gång avslagits, säger Maija Wiik, JHL:s huvudförtroendeman i Sibbo.

Samhället går på sparlåga efter att regeringen beslutat stänga till exempel bibliotek och idrottsanläggningar samt rekommenderat att barn i mån av möjlighet stannar hemma från dagvård och skolor. Såväl kommuner som företag har i rask takt inlett samarbetsförhandlingar med motiveringen att det inte finns jobb för alla arbetstagare.

I Korsholm avslutades samarbetsförhandlingarna första veckan i april. Resultatet var att 229 anställda permitteras på hel- eller deltid. Hårdast drabbas personalen inom småbarnspedagogiken och eftermiddagsverksamheten.

– Arbetsgivaren skulle ha velat permittera också elevassistenterna, men det lyckades vi sätta stopp för. Däremot kommer elevassistenterna inte att få lön under skolornas sommaruppehåll, säger JHL:s huvudförtroendeman Satu Lindström.   

– Samtliga personalgrupper, frånsett hälso- och socialvårdssektorn, uppmanas ta ut innestående ledigheter innan en ny semesterperiod börjar i maj, berättar Satu Lindström, JHL:s huvudförtroendeman i Korsholm.

Nya uppgifter för närvårdare

Samtliga personalgrupper, frånsett hälso- och socialvårdssektorn, uppmanas ta ut innestående ledigheter innan en ny semesterperiod börjar i maj. För att kunna bemöta ett ökat vårdbehov har Korsholms kommun startat en arbetspool främst för dem med en vårdutbildning.

– Närvårdare som jobbar inom till exempel småbarnsverksamheten har fått anmäla sig och kommer att få en åtta veckors utbildning för arbete inom sjukvården, säger Lindström.

 Även städpersonal har flyttats till vårdavdelningar där det finns behov av tilläggsresurser.

– Vissa har tyckt att det varit riktigt roligt med nya uppgifter. De som stannat kvar på sina arbetsplatser har utfört till exempel storstädningar som det inte tidigare funnits lika bra förutsättningar för.

Kan komma mer

Lindström jobbar själv som instrumentvårdare på Korsholms hälsovårdscentral, där coronaviruset snarare minskat än ökat mängden patienter.

– Coronaepidemin har ännu inte drabbat Vasaregionen så hårt och många har en högre tröskel än normalt att uppsöka vård. Efter ett coronafall i personalen på Korsholms HVC var dessutom ett tiotal vårdare i karantän.

”Efter ett coronafall i personalen på Korsholms HVC var dessutom ett tiotal vårdare i karantän.”

Permitteringarna i Korsholm genomförs 8.5–13.5. Satu Lindström befarar att andra restriktioner kan komma i fråga ifall regeringen beslutar att inte alls öppna skolorna under den återstående vårterminen.

Vichtis röstade mot permitteringar

Regeringen beslutade i ramförhandlingar att tilläggsbudgeten i maj ska innehålla ett tilläggsstöd på åtminstone en miljard euro till kommunerna och sjukvårdsdistrikten. Storleksklassen motsvarar Kommunförbundets uppskattning av det finansieringsbehov som krisen medför i det första skedet.

Inte heller i Vichtis, en språkö i Västnyland, ville arbetsgivaren ändå vänta på regeringens beslut om tilläggsresurser. Kommunen kallade personalens representanter till samarbetsförhandlingar av produktionsmässiga orsaker sista veckan i mars.

Efter tre olika förhandlingar var resultatet att 450 av kommunens 1 100 anställda skulle permitteras och att arbetet avbryts med omedelbar verkan för 99 anställda. Permitteringarna har ändå inte verkställts, eftersom kommunstyrelsen röstade emot förslaget. De vars jobb avbrutits fick också återvända till arbetet.

”En enorm lättnad”  

JHL:s huvudförtroendeman Anne Stång beskriver styrelsebeslutet som en enorm lättnad.

Kommunstyrelsen i Vichtis röstade emot förslaget att permittera anställda. De vars jobb avbrutits fick också återvända till arbetet. Huvudförtroendemannen Anne Stång är nöjd.

– Permitteringshotet ökade den psykiska belastningen hos personalen. En del vårdutbildade som skickats hem från sina arbeten hade redan hunnit söka sig till andra jobb.

Hon misstänker att arbetsgivaren försökte spara pengar med coronaviruset som svepskäl.

– Vi var mest oense om ifall arbetet minskat eller inte. Till exempel ville arbetsgivaren genast permittera ungdomsarbetarna och elevassistenterna, trots att det just nu finns ett stort behov av deras insatser och de kan utföra sitt jobb också via webben.

Lobbning lönade sig

Kommunstyrelsen i Vichtis röstade ner permitteringsplanerna före påsk. Samtidigt fattade den också beslut om att grunda en resursbank. Tanken är att göra det möjligt för anställda att röra sig mellan olika arbetsuppgifter och att garantera tillgången på service för kommuninvånarna.

”Vi var mest oense om ifall arbetet minskat eller inte.”

På biblioteken, museerna och i simhallen utför personalen uppgifter som var halvfärdiga när arbetet avbröts samt planerar inför kommande säsong. En del arbetstagare har också börjat ringa runt till äldre kommuninvånare för att kolla hur de har det.

– Nu är vi på rätt köl igen. Jag tror att det var avgörande att vi aktivt tog kontakt med politiker i kommunen för att föra fram vår ståndpunkt och att representanterna för alla arbetstagarorganisationer hade en enhetlig linje i förhandlingarna, säger Stång.

Förhandlingar avbröts i Lovisa

Även i Lovisa hade arbetarsidan en enad front i samarbetsförhandlingarna. Ossi-Pekka Ollikainen, sakkunnig för regional verksamhet på JHL, tror att det kan ha fått arbetsgivaren att dra tillbaka planerade permitteringar och slutligen avbryta förhandlingarna.

– Vi lät anteckna avvikande mening till alla protokoll och förde fram argument för hur anställda i olika uppgifter kunde fortsätta med sina jobb, säger Ossi-Pekka Ollikainen, som representerade JHL vid samarbetsförhandlingar i Lovisa.

– Vi lät anteckna avvikande mening till alla protokoll och förde fram argument för hur anställda i olika uppgifter kunde fortsätta med sina jobb. Arbetsgivaren insåg nog att permitteringarna inte skulle ha varit förenliga med samarbetslagen, tror Ollikainen.

”Arbetsgivaren insåg nog att permitteringarna inte skulle ha varit förenliga med samarbetslagen.”

Lovisa stad uppger för sin del att förhandlingarna avbröts eftersom det inte är möjligt att genomföra permitteringsförhandlingarna och verkställa permitteringsbesluten med en sådan tidtabell att man skulle uppnå besparingar under undantagstillståndet.

Innan samarbetsförhandlingarna inleddes hade arbetsgivaren ensidigt beslutat att avbryta arbetet för en del arbetstagare. De berörda jobbar inom kultur- och fritidsväsendet, på biblioteket och Kondisverkstaden samt som elevassistenter och timlärare vid medborgarinstitutet.

JHL, Jyty, Super, OAJ och Tehy fördömde förfarandet i ett gemensamt ställningstagande, men avbrottet pågår fortfarande. Kommunen har också omplacerat vårdare som jobbat inom till exempel småbarnsfostran. 

– Vi fortsätter att utreda frågan, lovar Ollikainen.

Sibbo omplacerar

En av de kommuner som valt att inte permittera är Sibbo, där kommunstyrelsen beslutade om saken i en knapp omröstning. Kommunstyrelsen diskuterade personalsituationen även 20.4, men röstade inte på nytt om att införa permitteringar.

Andra kommuner som inte heller permitterar i nuläget är bland annat Närpes, Vanda, Grankulla, Esbo och Helsingfors.

JHL:s huvudförtroendeman i Sibbo, Maija Wiik, uppger att kommundirektören redan i fjol, innan corona alls fanns på bordet, lovat de anställda att ingen blir permitterad eller uppsagd.

– Ett enda coronafall kan lätt slå ut hela personalgrupper då utsatta försätts i karantän. Det är viktigt att det finns anställda i reserv som på kort varsel kan ta över, säger Maija Wiik, JHL:s huvudförtroendeman i Sibbo.

– Lönerna är budgeterade för hela året. Om kommunens ledning börjar skicka hem folk för att spara pengar sätter vi nog hårt mot hårt, säger Wiik.

Under de gångna veckorna har anställda omplacerats i rask takt. Städpersonal har flyttats över till sjukhus och äldreboenden från andra arbetsplatser medan biblioteksanställda har ringt upp äldre kommuninvånare för att fråga hur de har det. En del elevassistenter har fortsatt hjälpa lärarna med virtuell undervisning, medan andra packat hämtmat till skolelever.

– Ett enda coronafall kan lätt slå ut hela personalgrupper då utsatta försätts i karantän. Det är viktigt att det finns anställda i reserv som på kort varsel kan ta över, säger Wiik.

Hon är stolt över personalen som tagit sig an nya uppgifter och lärt upp varandra i arbetet.

– Vi har sedan tidigare en bilpatrull på städ- och dagissidan som kan hoppa in där det behövts. Deras erfarenheter har kommit väl till pass nu.

Åland förhandlar fortfarande

På Åland pågår samarbetsförhandlingarna för kommunala sektorn ännu denna vecka. Landskapet är starkt beroende av turismen och färjetrafiken, som i nuläget står helt stilla. 

– Det kärva läget slår också över på kommunala sidan, trots att permitteringsgrunderna inte i första hand är ekonomiska som på privata sidan, utan främst handlar om att det inte finns jobb för alla, säger Evelyn Joelsson-Påvals, verksamhetsledare för samorganisationen FOA-Å.

Många JHL-medlemmar på Åland undrar över sina rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen. FOA-Å:s verksamhetsledare Evelyn Joelsson-Påvals svarar så gott hon kan.

Hon misstänker att permitteringar inte kan undvikas helt på Åland, men jobbar för att de ska drabba så få som möjligt. En aktuell fråga som utreds är i vilken mån semestrar och semesterpenningar kan användas för att minska permitteringsbehovet.

– Vi försöker tänka kreativt och i samarbete med arbetsgivaren hitta smarta läsningar för en liten ort. Just nu är det inte rätt läge att förhasta sig, säger Joelsson-Påvals.

Inte vilda västern

Ännu har inga officiella resursbanker för personalen grundats på Åland, men FOA-Å uppmuntrar anställda att lyfta fram sina specialkompetenser och intresseområden med tanke på omplaceringar. Osäkerheten inför framtiden orsakar ändå stor oro i medlemskåren.

– Telefonerna går varma. Jag och förtroendemännen försöker svara på medlemmarnas frågor så gott vi kan.

Många undrar över sina rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen.

– Vissa verkar tro att inga lagar eller avtal gäller längre, men så är det ju inte. Vi påminner också arbetsgivaren om vikten att kommunicera kring dessa frågor med personalen.

På Åland berörs cirka 300 anställda av samarbetsförhandlingarna inom kommunsektorn. För landskapsanställdas del har inga samarbetsförhandlingar ännu påbörjats.

Läs mer: JHL:s förtroendemän avslöjar dystra siffror: 80 % av kommunarbetsgivarna varslar om coronapermitteringar

Artikeln har uppdaterats med webblänk 22.4.2020.