12.9.2022

Välfärdsområdena ökar behovet av samarbete över sektorsgränser, tror utvecklingskoordinator: ”Kommunernas roll kommer att ändra”

När välfärdsområdena inleder sin verksamhet påverkas också kommunernas roll. – Ett gott ledarskap och möjligheten att fokusera på grunduppgiften blir allt viktigare för att locka arbetstagare, tror Sara Tallsten på Borgå stad.

Sanna Marins läderjacka, Ukraina och examensfester. Under bildningssektorns morgonkaffe på Borgå campus är inget ämne för stort eller smått. Samtalet flyter på och ackompanjeras av glada tillrop. 

– Vi har en skön stämning här, både på plats och virtuellt, säger stadens utvecklingskoordinator Sara Tallsten.

Tallsten har specialansvar för projekt som gäller säkerhet och under de senaste två åren har en stor del av arbetet kretsat kring coronaepidemin. Hon var bland annat en av bildningssektorns representanter i Borgå stads coronaledningsgrupp.

Sara Tallsten ser det som viktigt att träffa kollegerna vid Borgå stads bildningssektor ansikte mot ansikte ibland. På bilden flankeras hon av utvecklingschef Minna Öhman (t.v.) och utvecklingskoordinator Minna Särelä.

Dessutom har epidemins efterarbete och olika projekt hållit henne sysselsatt. Hon har bland annat koordinerat en utredning om hur åtgärder mot mobbning kunde samordnas inom bildningsväsendet.

– En slutsats var att staden borde få en koordinator som skulle ge en puff åt rätt håll när skolans egna verktyg tar slut. Personalen lyfte också fram att mobbning kan förebyggas genom att man stärker gemenskapen i undervisningsgruppen och skolan, säger Tallsten. 

– God utveckling fokuserar på målgruppen och låter alla som berörs vara delaktiga.

För att åtgärda brister i inlärningen och elevernas välbefinnande till följd av coronan, har Borgå bland annat anställt fler skolcoacher, kuratorer och ungdomsarbetare på viss tid.

Läs mer: Markus Hammarström sadlade om från polis till säkerhetschef:
Han vill göra Vanda tryggt för alla

Sara Tallsten applåderar beslutsfattarnas framsynthet. Hon påminner ändå om att projekt behöver utvärderas för att säkerställa att verksamheten nått sitt mål.

– God utveckling fokuserar på målgruppen och låter alla som berörs vara delaktiga. Vilket kan vara lättare sagt än gjort.

Studierna gav god vägkost

När Tallsten började som utvecklingskoordinator hösten 2020 jobbade kommunens förvaltning på distans. Det gick ändå relativt smärtfritt att komma i gång.

Hon har tidigare jobbat för Borgå stad som bland annat ungdomsarbetare, servicehandledare och som välfärdskoordinator inom social- och hälsovård.

Många av jobben har haft fokus på hälsa, mångkulturalitet och gränsöverskridande samarbete. Temana är bekanta för Tallsten sedan studietiden, då de ännu förekom sparsamt i samhällsdebatten. Hon fick yrkeshögskoleexamen i hälsopromotion 2002 från Yrkeshögskolan Sydväst.

Tallsten har fått utforma sitt arbete ganska fritt. Ibland har hon lite svårt att veta vad hon borde prioritera.

Studierna fokuserade på människans välbefinnande ur ett helhetsperspektiv. Målet var att ge verktyg för att stärka det positiva och friska utan att för den skull blunda för livets avigsidor. Studieprogrammet var nytt och Tallsten gav en hel del respons om hur utbildningen kunde utvecklas.

– Jag var tvungen att reflektera aktivt över mitt val. Det gav grunden för mitt sätt att se helheter, delta och bära ansvar. 

Hon skrev sitt slutarbete om nya metoder i eftermiddagsverksamheten. Tanken var att ta fram förslag som kunde stärka sådana färdigheter hos elever som inte fanns inskrivna i läroplanen, till exempel stresshantering.

Tvåspråkigheten märks i allt

Bildningssektorn i Borgå har inte sedan tidigare haft en arbetstagare vars uppgifter gäller speciellt säkerhetsfrågor. Tallsten har fått utforma sitt arbete ganska fritt.

– Ena dagen kan jag sitta i ett klassrum och diskutera, den andra utreder jag tillgängligheten vid någon enhet eller konfererar om säkerhet med internationella gäster. Ibland är det lite svårt att veta vad jag borde prioritera.

– I kollegiet byter vi smidigt mellan finska och svenska.

Tallsten säger att hon beaktar Borgås tvåspråkighet i all intern och extern kommunikation. När kommunen skrev coronaanvisningar, visade det sig att det fanns behov av dem också på engelska och arabiska.

  – I kollegiet byter vi smidigt mellan finska och svenska. Vid evenemang kan man ofta ställa frågor på båda språken.

Håller det hon lovat

När smittläget var som värst höll coronaledningsgruppen i Borgå tre möten i veckan. Trots att situationen var exceptionell, säger hon att de snabbt hittade bra sätt att dela upp uppgifter.

– Krisarbetet stärkte samarbetet och respekten över sektors- och yrkesgränser. 

– Jag försöker att inte begränsas av sektorer, utan försöker tänka vem som kan ha praktisk kunskap eller erfarenhet av något, säger Sara Tallsten.

Hennes egen roll var att förbereda ärenden till mötena, samla information och föra besluten vidare både internt och externt. Dessutom koordinerade hon anskaffningen av munskydd till skolor och daghem. 

– Jag följde noga med epidemins framfart och myndigheters rekommendationer. Då smittläget förändrades i huvudstadsregionen, kunde vi räkna med att samma utveckling inom kort skulle nå oss.

– Jag ger gärna mina medarbetare positiv respons och tack.

Trots att hon under merparten av sin anställning träffat kollegor främst via dataskärmen, valdes hon till årets medarbetare i staden i fjol. I motiveringarna fick hon beröm för en positiv inställning och ett självständigt, lösningsinriktat arbetssätt.

– Jag försöker att inte begränsas av sektorer, utan försöker i stället tänka vem som kan ha praktisk kunskap eller erfarenhet av något.  

Hon lyfter själv fram pålitligheten som en utmärkande egenskap i sin växelverkan med andra. 

– Om jag lovat sköta en uppgift, gör jag det. Jag ger också gärna mina medarbetare positiv respons och tack.

Tillräckligt bra för alla

Då välfärdsområdena vid årsskiftet tar över en stor del av kommunernas uppgifter, kommer hela den offentliga sektorn att omformas. Sara Tallsten tror att det ökar behovet av samarbete mellan de helheter som blir kvar.

Läs mer: Välfärdsområdena gör entré, är din förening redo? ”Den största reformen under hela förbundets existens”

För att kommunen ska vara en lockande arbetsgivare i framtiden krävs enligt henne att arbetstagaren oberoende av sitt yrke ska få fokusera på sin grunduppgift.

– Om man hela tiden arbetar under tidspress och får nya uppgifter i stället för dem man anställts för, påverkas resultatet och motivationen negativt.

Tallsten ser Borgå stad som en bra arbetsgivare. Hon har upplevt sina uppgifter som meningsfulla och hanterbara och haft möjlighet att fortbilda sig.

– Det bästa är när man tillsammans kan uppnå resultat som är tillräckligt bra för alla inblandade.

Sara Tallsten beaktar Borgås tvåspråkighet i all intern och extern kommunikation.