23.10.2020

Vårdarbete sett med nya glasögon

Virtuell verklighet (VR) hjälper äldre träna muskelstyrkan, studerande att förkovra sig och läkare att operera. I Svenskfinland har Folkhälsan utvecklat egna spel för äldre på sina boenden.

En sjukvårdare kommer på arbetsintervju. Hen tar på sig VR-glasögon och får se en flerdimensionell video om en vårdsituation. Efter videon börjar själva intervjun: Vad såg vårdaren och hur skulle hen agera i en motsvarande situation?

Ett program för dylika ändamål har tagits fram inom projektet Sotevi, som bland annat Kuopio universitetssjukhus har deltagit i. I projektet medverkade också Mikko Myllymäki, som är sjukvårdslärare och en av grundarna till företaget VR4Healthcare.

Företaget tar fram VR-övningar för utbildningssyften. Övningarna testas som bäst av studerande och lärare.  

– Med hjälp av dem kan de som studerar till sjukvårdare eller läkare öva inför olika vårdingrepp och -situationer genom virtuell simulering. Övningarna kan upprepas i det oändliga utan att patienten lider, säger Mikko Myllymäki.

VR-teknik används bland annat i utbildningssammanhang, vid hemrehabilitering och inom äldrevården.

Inom HUS testas VR-glasögon vid undersökningar av koncentrations-svårigheter hos barn. I projektet deltar flera universitet och företaget Peili Vision från Uleåborg.

– De som undersöks gör minnesuppgifter i en virtuell verklighet som påminner om hemmiljö. Tanken är att olika retningar kan presenteras kontrollerat och att beteendet kan mätas väldigt exakt, säger akademiforskare Juha Salmitaival från Aalto-universitetet. 

Peili Vision har också utvecklat en applikation för hemrehabilitering inom tal- och aktivitetsterapi samt neuropsykologi.

Via appen får terapeuten information om hur patienten tränat och kan använda den för att utveckla rehabiliteringen. Patienten lämnas inte ensam, även om hen inte träffar terapeuten fysiskt.

AR, förstärkt verklighet, är ett tillämpningsområde för VR-teknik. Med hjälp av den kan man komplettera en verklighetstrogen miljö med grafiska element. I framtiden kan läkaren till exempel diskutera med sin patient och samtidigt se patientuppgifter eller röntgenbilder genom AR-glasögon. 

Virtuell snickarbod och svampskog

Applikationer för till exempel kirurgutbildning kan kosta tiotusentals euro, medan enklare teknik fås för några hundralappar. Ju finare och mer krävande teknologi som används, desto högre är prislappen.

Det största hotet mot VR:s framtid är ändå inte priset, utan snarare byråkratin inom stora vårdorganisationer. Många startupbolag har gått omkull då beslutsgången stampat på stället.

Inom äldrevården har VR-teknik använts redan en längre tid för att upprätthålla seniorernas muskelstyrka och rörlighet. I Svenskfinland har åtminstone Folkhälsan hoppat på tåget.

Organisationen har utvecklat två VR-spel i samarbete med det danska startupföretaget Gonio VR. Även personalen och invånare vid boendena har deltagit i planeringen. 

– Vi ville förbättra den digitala kompetensen inom organisationen och testa ett samskapande arbetssätt, säger Mikaela Wiik, projektledare och sakkunnig i fysisk aktivitet och återhämtning.

– Vi ville förbättra vår digitala kompetens och testa ett samskapande arbetssätt.

I det ena spelet åker spelaren genom ett skogslandskap i en dressin. Hen får olika uppdrag, som att plocka ett visst antal svampar eller äpplen, och använder kroppen för att sträcka sig efter dem.

– Spelet är riskfritt också för dem med nedsatt funktionsförmåga, eftersom det går att spela sittande, säger Wiik.

Det andra spelet riktar sig till äldre som kan stå upp och sträcka på sig. Spelaren bygger en pall, ett bord eller en fågelholk. Hen väljer virke från olika hyllor, sätter ihop bitarna och målar sitt alster. Före det hugger hen stockar i skogen och transporterar dem till verkstaden.    

– Vi ville att spelen skulle fungera med så få spakar och knappar som möjligt. Spelmiljöerna skulle kännas bekanta och vi var noga med att de inte framkallade illamående eller dåliga minnen. 

Inkörsport till ny teknik

En av dem som fått mersmak för VR-spel via Folkhälsan är Kaj Tallroth, 80, på boendet Gullkronan i Helsingfors.

– Jag är nyfiken på allt nytt och grep genast chansen att testa dressin- och byggspelen då tillfälle bjöds, säger Tallroth.

Eftersom han jobbat som professor och röntgenläkare, är tredimensionella bilder och datorer välbekanta för honom. Efter några omgångar började Folkhälsans egna spel kännas för lätta för honom, och tillsammans med andra hugade på boendet gick han vidare till mer avancerade applikationer.

– Jag lutade mig bakåt och spjärnade emot med fötterna. Det pirrade i magen och var riktigt underhållande.

Med VR-glasögon på näsan gjorde Tallroth bland annat en virtuell resa till New York och tävlade i bågskytte med sin tre år äldre bror. Dessutom utmanade han sin höjdskräck genom att åka tredimensionell berg-och-dalbana.

– Jag lutade mig bakåt i sätet och spjärnade emot med fötterna. Det pirrade i magen och var riktigt underhållande, säger Tallroth.

Han hoppas att Folkhälsan skulle utveckla fler VR-spel i framtiden.

– Jag såg en gång ett spel vid ingången till ett köpcentrum. Det gick ut på att man skulle stiga på rätt nummerplatta i en viss ordning som visades på dataskärmen. Något dylikt skulle vara roligt att få hit till boendet.

Ersätter inte vårdare

Catharina Schubert, ergoterapeut och enhetschef på Folhälsans boende i Esbo, säger att många äldre varit fördomsfritt inställda till den nya tekniken. Däremot har det känts lite ovant för en del vårdare att rigga upp teknik och hålla i trådarna för VR-sessionerna.

Schubert deltog i utvecklingen av Folkhälsans spel och är nöjd över att de erbjuder både nytta och nöje.

– Skogsljuden och –miljön har hjälpt rastlösa invånare med minnesproblem att slappna av. Många på boendet har också tyckt att det blev roligare och lättare att träna efter att vi kopplade spelen till vår motionscykel.

Anita Lind var en av de äldre som var med och utvecklade Folkhälsans VR-spel. Lind bor i Folkhälsanhuset i Brunakärr i Helsingfors.

Som konkreta resultat nämner Schubert att rörelseomfånget hos vissa rörelsehämmade ökat.

– Under spelets gång har den äldre ibland glömt att hen inte brukar använda till exempel vänster arm och så har hen använt den i alla fall.

Invånarna spelar VR-spel endast under ledning av personalen och Schubert ser dem som ett komplement till övriga aktiviteter på boendet.

– Spelen har främst använts på vintern. Under sommaren strävar vi efter att vara utomhus med invånarna. Vi har bland annat rikshacyklar för att kunna bjuda dem på cykelturer.

Folkhälsan har i viss mån använt VR-teknik också inom rehabilitering och fysioterapi. För närvarande deltar organisationen i produktionen av en VR-film om olika sätt att uppleva den finska naturen. Filmen ska visas på en utställning om naturens inverkan på psykiskt välmående och eventuellt användas i Folkhälsans verksamhet.