Nollavtal kallas nu varierande arbetstid

Kalender med inprickade arbetspass och en kaffekopp

En ändring av arbetsavtalslagen förbättrar för dem som har nollavtal. JHL hoppades på strängare regler i lagen, men nu tas nollavtal upp i nya kollektivavtal. Arbetsgivaren kan inte avtala om en kortare minimiarbetstid än det verkliga behovet är. Sedan arbetsavtalslagen

Heidi Hänninen

Förlängd prövotid om lagförslag godkänns

Regeringen föreslår en lagändring som luckrar upp många villkor som gällt nyanställningar. Förhoppningen är att ändringarna ska uppmuntra företag till tilläggsanställningar och därmed minska på långtidsarbetslösheten. FFC:s Annika Rönni-Sällinen är inte övertygad. Riksdagen höll förra veckan en remissdebatt om regeringens

Aatu Komsi/Marina Wiik