Päivi Niemi-Laine:
Gott arbetshälsoår!

Päivi Niemi-Laine, JHL:s ordförande

De offentligt anställda binder sig vid sitt arbete, men inte lika bra som förut. År 2019 är det dags att avstå från illamående på jobbet. Det förutsätter ett gott ledarskap, skriver JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine. Det nya året skapar förhoppningar

Päivi Niemi-Laine, ordförande

Kan man överklaga en kommunal anställning i arbetsavtalsförhållande?

kanslist i skola

I kommuner lämnas ofta in besvärsanvisningar. Det går vanligtvis inte att söka ändring hos förvaltningsdomstolen när det gäller en anställning i arbetsavtalsförhållande som en kommunal myndighet har ingått. Ett tjänsteförhållande och ett arbetsavtalsförhållande skiljer sig från varandra även med tanke på

Mika Hämäläinen, oversättning Delingua

Kommunsektorns kollektivavtalet höjer lönerna 3,45 procent

en skola

Inom kommunsektorn framförhandlades ett drygt två 
års kollektivavtal. Avtalet höjer lönerna med i snitt
3,45 procent. Kollektivavtalsförhandlingar innebär bråda tider för förhandlarna och förbundet. En hel del har redan behandlats men mycket återstår fortfarande att förhandla om. Till och med lindriga

Text: Maarit Uusikumpu, översättning Delingua

Kommunanställda känner arbetsglädje

Majoriteten av de anställda i kommunsektorn och inom kyrkan trivs i sitt arbete och ser det som meningsfullt. Smolket i glädjebägaren är att stressen och den psykiska belastningen ökat, speciellt bland kommunalt anställda. Fyra av fem anställda i kommunsektorn och

Marina Wiik

Kommmunala JHL-medlemmar tjänar under 2 300 i månaden

Över hälften av arbetstagarna inom kommunsektorn tjänade 2 000–3 000 euro i månaden år 2015. För kommunalt anställda JHL-medlemmar var en typisk månadslön för ordinarie arbetstid 2 262 euro i slutet av år 2014. År 2015 fanns det 412 000 månadsavlönade inom kommunsektorn, visar

Marina Wiik