Riksdagsledamoten Krista Kiuru:
Stödtjänsterna i vården hotas av privatisering – kosthållning och diagnostik ska inte längre räknas som stödtjänster

Riksdagsledamoten Krista Kiuru står vid ett bord.

Privatisering hotar största delen av stödtjänsterna inom vården, varnar Krista Kiuru, ordförande för riksdagens social- och hälsovårdsutskott. Det berör tiotusentals JHL-medlemmar. Kosthållningen, laboratorietjänsterna och den diagnostiska avbildningen kommer inte längre att räknas som stödtjänster i vården om vårdreformen godkänns i

Hellevi Raita

Päivi Niemi-Laine:
Ojämlikheten ökar

Päivi Niemi-Laine, JHL:s ordförande

Perioden för Sipiläs regering går mot sitt slut och höstens budgetförhandlingar fokuserar redan på riksdagsvalet i vår. Det blir alltså en valbudget. Regeringspartierna serverar medborgarna en neutral skattelösning. De välavlönade är alltid säkra väljare – säkert också nu då sänkningen

Päivi Niemi-Laine

Päivi Niemi-Laine: Vårdreformen trampar personalen på tårna

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine funderar över personalens ställning efter social- och hälsovårdsreformen i Motiivi 6/2017. Godkännandet av lagarna i anknytning till social- och hälsovårdsreformen ser ut att skjutas upp till hösten. Grundlagsutskottet hittade gråa områden i lagförslaget. Det finns problem

Päivi Niemi-Laine

Vårdöfärjan betjänar 24/7

Linfärjan mellan Töftö och Prästö fungerar som livsnerv mellan fasta Åland och Vårdö kommun. Färjan trafikerar dygnet runt, året om. Det blåser från norr. Små vågtoppar trummar mot den gula linfärjans skrov. Förarhytten skakar lätt i den svaga brisen, men

Marina Wiik

Privata bolag vill ordna vården i Jakobstadsregionen

Åtminstone sex privata vårdbolag har visat intresse för att ta över social- och hälsovården i Jakobstadsregionen. Kommunstyrelserna i Pedersöre och Larsmo har gett grönt ljus för att upphandlingsalternativet ska fortsätta beredas. De slutliga besluten tas i fullmäktige. Minst ett av

Marina Wiik

Esbo Catering bolagiseras: Personalen använder sorgband

Affärsverket Esbo Catering kommer att bolagiseras från början av nästa år. I stadsfullmäktige röstade 41 för och 34 emot bolagiseringsförslaget. Samlingspartiet, SFP och Centern röstade för en bolagisering medan SDP, VF, Gröna och KD röstade mot förslaget. Sannfinländarna var splittrade

Ulla Puustinen/Marina Wiik

Ur arkivet: Timo Soini försvarade offentliga tjänster

Vad ansåg den nuvarande utrikesministern Timo Soini om outsourcing av offentliga tjänster då han intervjuades i Motiivi år 2009? Läs vår artikel ur arkivet – du kan bli överraskad! För sex år sedan intervjuades sannfinländarnas ordförande Timo Soini i Motiivi

Marina Wiik