FFC:s nya svenska ombud Kristiina Linna är JHL-medlem

FFC:s svenska ombudsman Kristiina Linna

FFC:s nya region- och organisationsexpert Kristiina Linna började på sitt jobb i Åbo i mitten av november. Hon är medlem i JHL sedan länge och har varit ordförande för en JHL-förening. Linna är stationerad på regionkontoret i Åbo, men jobbar

Hellevi Raita

Naturligt med flera språk på jobbet

Marja Lahtinen och Jonna Farin är finskspråkiga som också talar svenska på sina jobb. Om ordförrådet tryter, inflikar de några ord på finska. Både Marja Lahtinen och Jonna Farin har jobbat en längre tid med uppgifter som kräver kommunikation på

Bo Ingves

Får man diskriminera på grund av graviditet?

Det är vanligt att vi kontaktas i frågor som gäller graviditet och familjeledigheter. Beklagligt ofta brukar arbetstagarens graviditet eller familjeledighet ha en negativ inverkan på karriären och arbetsförhållandet villkor. Enligt arbetsavtalslagen ska arbetsgivaren bemöta arbetstagarna opartiskt, om inte det med

Kati Piipponen, översättning Kristian Johansson

Alf Nyroos: Spåra och söka

För fyra, fem år sedan märkte jag att min shetland sheepdog Shine var intresserad av spårning. Jag deltog i en spårningskurs och gick med i Västkustens räddningshundar rf:s verksamhet. Så småningom görs prov för att Shine ska få tillstånd att

Heidi Hänninen, översättning Kristian Johansson

Raimo Timonen: Med öga för städning

Raimo Timonen trivs med sitt jobb som städarbetsinstruktör eftersom han hela tiden får jobba i nära kontakt med människor och med varierande utmaningar. Raimo Timonen har jobbat över 30 år som heltidsanställd inom lokalvården i Sibbo och var även förman

Bo Ingves

Päivi Niemi-Laine: De följande hundra åren

Päivi Niemi-Laine, JHL:s ordförande

Vårt hundraåriga Finland har redan länge brunnit för välfärdsarbete. Både ekonomin och jämställdheten har vuxit under denna tid. Många drömmar och underbara klassresor har blivit verklighet tack vare välfärdsstaten. En stor del av välfärden har byggts upp i kommunerna genom

Päivi Niemi-Laine, översättning Kristian Johansson

Kan ett arbetsavtal hävas
utan helhetsbedömning?

Ett arbetsavtal kan hävas endast av synnerligen vägande skäl. Förutsättningarna för att häva ett arbetsavtal ska bedömas som en helhet. I ett rättsfall har arbetsgivarens försummelse att bedöma ärendet som en helhet lett till att domstolen beslöt att godkänna arbetstagarens

Tarja Terävä, översättning Kristian Johansson

Alexandra Nyroos: Först på plats

I min hemby Petalax är det 15 kilometer till närmaste bemannade brandstation. Vid trafikolyckor eller bränder är jag och mina kolleger i frivilliga brandkårens alarmgrupp oftast först på plats. Vi får i princip göra samma saker som egentliga brandkåren, förutsatt

Marina Wiik

Inte för vem som helst

Hindhår daghem i Borgå jobbar utgående från barnens åsikter och respekterar att alla är olika. Hyvää huomenta! God morgon! önskar en lapp nära ingången till Hindhår daghem i Borgå. I det stora, vinkelbyggda huset samsas svenska och finska grupper med

Marina Wiik

Päivi Niemi-Laine: Fackföreningsrörelsen arbetar för ett mänskligt Europa

Päivi Niemi-Laine

Jag vill ha ett bättre Europa för arbetarna. EU-kommissionen har föreslagit att det inrättas en europeisk pelare för sociala rättigheter (European Pillar of Social Rights). Den europeiska fackföreningsrörelsen för en kampanj för att stärka arbetarnas ställning i Europeiska unionen och

Päivi Niemi-Laine, översättning Kristian Johansson