29.5.2023

JHL:s representantskap sände hälsningar till regeringsförhandlingarna – Tassarna bort från strejkrätten

JHL:s representantskaps vårmöte präglades av belåtenhet över förra årets verksamhet och den goda medlemsutvecklingen. Och med goda skäl: JHL fick ett rekordantal nya medlemmar i fjol, 19 000 personer.

På det två dagar långa mötet godkände förbundets högsta beslutande organ fjolårets verksamhetsberättelse och bokslut. Beslutsfattarna fokuserade emellertid sina blickar på framtiden, nämligen på förbundets unga aktiva.

I fjol beslutade representantskapet att bjuda in medlemmarna i JHL:s ungdomsforum att följa representantskapsmötets gång. I år representerades forumet av Elli-Noora Metsola, Samira Koistinen, Lotta Kuismanen, Laura Göös, Joni Puura, Santtu Hyytinen och Nawal Mohamud.

– Fint att få komma och tala om de ungas framtid i JHL, tackade Elli-Noora Metsola.

Hon anser att förbundets ungdomsverksamhet har en bra grund. Ett tecken på det är att antalet medlemmar under 35 steg märkbart i fjol.

JHL:s ungdomsforum representerades forumet av Elli-Noora Metsola, Samira Koistinen, Lotta Kuismanen, Laura Göös, Joni Puura, Santtu Hyytinen och Nawal Mohamud.

Tillsammans är vi mer

Metsola anser att det skulle löna sig för JHL att satsa mer tid och personresurser på sitt regionala ungdomsarbete.

– Man måste bemöta de unga och bli bekanta med dem. Det behövs ett förtroligt förhållande och en känsla av att fackförbundet är ett ställe där det är roligt att vara. Bara så gör man det möjligt för de unga att växa sig till förbundsaktiva, säger hon.

– Man måste bemöta de unga och bli bekanta med dem. Elli-Noora Metsola

För närvarande är det endast en arbetstagare som bär ansvaret för JHL:s ungdomsarbete. Utöver det tar de sakkunniga för regional verksamhet kontakt med unga och ordnar evenemang vid sidan av sina övriga arbets- och ansvarsuppgifter.

– Fint att få komma och tala om de ungas framtid i JHL, tackade Elli-Noora Metsola.

– Vi unga önskar starkt att varje region skulle ha en arbetstagare som ansvarade för ungdomsverksamheten och för att engagera unga. Kom ihåg oss unga i beslutsfattandet. Tillsammans är vi mer.

Metsolas anförande fick mötets mest rungande applåder.

En ordförande gör ingen sommar

JHL:s medlemsantal steg med över 19 000 nya medlemmar i fjol.

– Det är ett fantastiskt resultat! Vad i hela världen har ni gjort? fröjdade sig förbundets ordförande Päivi Niemi-Laine.

Den positiva medlemsutvecklingen är inte ett sammanträffande, utan ett resultat av flitig organisering, medlemsrekrytering och marknadsföring. Även den omorganiserade yrkesinriktade verksamheten, det aktiva studerande- och invandrararbetet, sänkningen av förbundets medlemsavgift och den svåra avtalsrörelsen under fjolårets vår hade en positiv inverkan.

– En ordförande gör ingen sommar här hos oss. Vi arbetar med gemensamma krafter, betonade Niemi-Laine.

JHL:s representantskaps vårmöte präglades av belåtenhet över förra årets verksamhet och den goda medlemsutvecklingen.

Representantskapet fick också höra JHL:s nya signatursång, som passade stämningen utmärkt. Sången Mennään samaa matkaa (’Vi går åt samma håll’) har komponerats av Mikko Malmivaara. Texten är skriven av Mikko Malmivaara, Jukka Jahnukainen, Ilari Heinilä och Leo Niemi. Ilari Heinilä har gjort arrangemanget.

På videon framförs sången av Emmi Hakala.

Mycket att göra under hela regeringsperioden

Framtiden är emellertid inte helt och hållet ljus, utan innefattar även hotbilder. De har att göra med regeringsförhandlingarna som just nu pågår under ledning av Petteri Orpo (Saml) och det kommande regeringsprogrammet.

Tuffast för löntagarna låter planerna på att försvaga kollektivavtalens allmänt bindande verkan, begränsa strejkrätten och skära ner i arbetslöshetsskyddet. Arbetsgivarlägret har till och med spekulerat om att sluta bära upp fackliga medlemsavgifter.

– Fackförbundens verksamhet skulle förtvina av en sådan åtgärd. Det kan vi inte tillåta, påpekade representantskapsledamot Heikki Mustonen från Vasa.

Ledamot Jarno Strengell från S:t Michel förutsåg att regeringens sammansättning kan bli värre än Juha Sipiläs (C) regering. Även Mika Byman från Kouvola ansåg att framtiden verkar oroväckande för vanliga dödliga.

– Valet är över. Medlemmarnas intressen måste bevakas oavsett hur regeringen ser ut. Det blir antagligen mycket att göra under hela regeringsperioden, förutser han.

– Medlemmarnas intressen måste bevakas oavsett hur regeringen ser ut. Mika Byman

Timo Lautaniemi från Helsingfors talade lugnande till de oroade.

– Man måste samarbeta med beslutsfattarna oavsett partifärg.

Även JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine påminde om att ett fackförbunds primära uppgift är att förhandla.

– Stridsåtgärder är det tyngre artilleriet. Begränsningar av strejkrätten godkänner vi emellertid inte. Den tillhör alla.

Begränsningar av strejkrätten godkänner vi inte. Den tillhör alla, betonade JHL:s representantskap.

Svenskspråkiga ledamöter ger både ris och ros

Representantskapsledamöterna Susanna Lindén från Mariehamn och Johan Berts från Malax samt suppleant Alf Nyroos från Vasa uttalade sig om det gångna året och vad de i synnerhet önskade ta upp som svenskspråkiga ledamöter. Susanna Lindén blev invald i representantskapet för första gången i fjolårets val, och berättade att det har varit mycket att ta in under första året.

– Det har varit mycket att känna efter och lära sig.

Läs mer: Fackförbundet JHL:s representantskap på vårmötet: Utläggningsyran står kommunerna dyrt

För Lindén har det varit viktigt att föra Ålands talan och stärka svenskans position inom förbundet, och det tog hon upp även på mötet.

– Det är många av förbundets medlemsförmåner som vi inte alls kan utnyttja på Åland, och jag representerar ändå 800 medlemmar. Och det är mycket som är väldigt finskdominerat. Det är många som kontaktar mig om det.

Johan Berts och Alf Nyroos anser ändå att det också har skett förbättringar gällande svenskans ställning i förbundet. I januari 2022 ökade antalet svensköversättare vid JHL från en till två, vilket båda tar upp som en positiv utveckling.

– Svenskan är nog på väg mot det bättre, säger Nyroos.

– Det syns på många ställen, bland annat på webben. Man märker att den svenska översättningen kommer snabbare, säger Berts.

Läs mer: Aktiva i facket har större chans att påverka på arbetsplatsen

Alla tre intervjuade anser att JHL gjorde bra ifrån sig i fjolårets avtalsrörelse.

– Det är jättebra att vi får samma löneförhöjningar som andra, mer mansdominerade branscher, konstaterar Lindén.

– Det är jättebra att vi får samma löneförhöjningar som andra, mer mansdominerade branscher. Susanna Lindén

Det finns emellertid även en oro för den kommande regeringen och hur det övriga världsläget kommer att påverka arbetstagarna. Berts påpekar att bland annat kriget och inflationen har ätit mycket av löneförhöjningarna, och förutser en jobbig regeringsperiod.

– Arbetstagarna får nog lida om det blir en borgerlig regering, instämmer Nyroos.

Huvudbild: Susanna Lindén, Alf Nyroos och Johan Berts.

1.6.2023 kl. 9.25: Delen om JHL:s ungdomsforum har redigerats.