Vårdfestivalen bjuder på gemenskap och aha-upplevelser

JHL:s vårdfestival bjuder i år för första gången också på svenskspråkigt program. Tolv vårdare från Karleby i norr till Sibbo i söder deltar. Medan de finskspråkiga kan välja mellan flera olika programpunkter, är det svenskspråkiga programmet gemensamt för alla. I

Marina Wiik