Juristen svarar: Vad ändrades i statstjänstemannalagen?

Människor vandrar i en labyrint som har formen av en paragraf.

Det går nu att anföra besvär om tjänsteutnämningar sedan statstjänstemannalagen ändrades vid årsskiftet. En sjukledighet eller en familjeledighet kan förlänga prövotiden,men prövotiden för visstidsanställda förkortades. Om du har sökt en tjänst, men någon annan har blivit vald, kan du anföra

Keijo Tarnanen

Juristen svarar: Kan graviditet avsluta en visstidsanställning?

En kvinna formar ett hjärta med sina fingrar ovanpå sin mage.

Politiker har föreslagit babybonus för att höja nativiteten. Visstidsanställningar och den osäkerhet de medför är en av de viktigaste orsakerna till att man skjuter upp planerna på att få barn. En hälsovårdare arbetade för en stad på visstidskontrakt i ungefär

Anu Virkki

Juristen svarar:
Kan man låta bli att anställa en fet person?

Våg och måttband

En visstidsanställd busschaufför med påtaglig övervikt fick inte förlängd anställning då företagshälsovården bedömde att hen inte var lämplig för uppgiften. Högsta domstolen ansåg att arbetsgivaren diskriminerat arbetstagaren med anledning av hens hälsotillstånd och dömde arbetsgivaren att ersätta arbetstagaren 19 018,01 euro

Tarja Terävä

Förlängd prövotid om lagförslag godkänns

Regeringen föreslår en lagändring som luckrar upp många villkor som gällt nyanställningar. Förhoppningen är att ändringarna ska uppmuntra företag till tilläggsanställningar och därmed minska på långtidsarbetslösheten. FFC:s Annika Rönni-Sällinen är inte övertygad. Riksdagen höll förra veckan en remissdebatt om regeringens

Aatu Komsi/Marina Wiik

Tala eller tiga?

Enligt grundlagen har var och en rätt till yttrandefrihet. Ibland kan det ändå stå arbetstagaren dyrt att öppna munnen om olägenheter på arbetsplatsen. Aamulehtis artikel om äldreboendet Koukkuniemis mödosamma sommar publicerades den 31 juli 2014. Värmeböljan hade då pågått i

Marina Wiik