15.5.2020

Ansökningarna till JHL:s a-kassa ökar explosionsartat: Betalningen av dagpenningar har gått smidigt

Den växande arbetslösheten och i synnerhet de permitteringar som gjorts med anledning av coronarestriktionerna har flerdubblat antalet ansökningar till JHL:s a-kassa. Roboten Ester underlättar behandlingen av ansökningarna. A-kassan har också fått exceptionellt många nya medlemmar.

Antalet dagpenningsansökningar har flerdubblats hos JHL:s arbetslöshetskassa sedan slutet av mars. Så sent som  i början av året fick a-kassan 200–250 nya ansökningar i veckan. I månadsskiftet april–maj var antalet uppe i 1 000–1 500 i veckan. Däremot har det inte skett någon större förändring i antalet fortsättningsansökningar eller jämkade fortsättningsansökningar.

I mars 2020 betalades dagpenning till ungefär lika många som i mars förra året, men i april skedde en klar förändring. I april fick 11 488 kassamedlemmar dagpenning, vilket är 1 200 fler än i april i fjol.

– Tack vare roboten frigörs handläggarna för mera krävande uppgifter.

Det var i synnerhet antalet permitterade som ökade. De utgjorde tolv procent av dem som fick dagpenning i april. I april förra året var bara fyra procent permitterade bland dem som fick dagpenning.

Mer uppgiftern om JHL:s a-kassa och dess tjänster hittar du i Handboken för arbetslöshetsskyddet 2019. En ny svenskspråkig version av handboken publiceras före midsommar.

Läs också: Tuffa förhandlingar i många kommuner: ”Vid behov sätter vi hårt mot hårt”

Handläggningssiutationen fortfarande bra

Trots att antalet nya ansökningar ökat går handläggningen av dem fortfarande bra. I går, den 14 maj, behandlades ansökningar som inkommit den 29 april. Det innebär att dagpenningarna betalas ut ungefär två veckor efter att ansökan inkommit.

Handläggningstiden för jämkade fortsättningsansökningar är sex dagar och för de fortsättningsansökningar som kräver handläggning  fyra dagar.

– Vårt mål är att våra medlemmar får sin dagpenning så fort som möjligt.

Största delen av de cirka 11 500 sökanden får pengarna på kontot på tre dagar. Det beror på att de är helt arbetslösa. Då handsläggs ansökningarna automatiskt och betalningen sker snabbt.

Handläggningen av de övriga ansökningarna sker långsammare, eftersom de kräver arbetsinsatsen av en handläggare.

– A-kassans personal har jobbat med en verkligt god attityd under det här undantagstillståndet. Allas gemensamma mål är att säkerställa att våra medlemmar får sin dagpenning så fort som möjligt, säger kassadirektör Pasi Koskinen.

Läs också: Ingen mjukstart för Hangös nya huvudförtroendeman: Sami Laine fick genast sitt elddop

kassan johtaja Pasi Koskinen
Kassadirektören Pasi Koskinen säger att JHL:s a-kassa rekryterar fler handläggare.

Roboten Ester kom till undsättning

Handläggningsprocesserna har preciserats. Dessutom har a-kassan fått ny teknik för att underlätta handläggningen. Det senaste tillskottet är Roboten Ester, som ryckte in strax före valborgsmässoafton.

– Roboten började med att hjälpa till med att sortera ansökningarna, men den har lärt sig nya trick och nu deltar den i handläggningen av permitteringsansökningarna.  Tack vare roboten frigörs handläggarna för den mera krävande handläggningen.

Koskinen tror att Roboten Ester kan försnabba handläggningen avsevärt när den är fullärd.

Läs också: Kan arbetsgivaren tvinga mig stanna hemma eller ställa in min semester? – 9 + 1 frågor om coronaviruset och arbetstagarens rättigheter

Förskott garanterar inkomst

I vår har flera tillfälliga ändringar gjorts i lagstiftningen om arbetslöshetsskyddet och flera är att vänta.

– Det har medfört en utmaning att fortbilda personalen om förändringarna och de ändringar som gjorts i datasystemen med anledning av lagändringarna samtidigt som antalet ansökningar ökat. Tills vidare har vi lyckats, säger Koskinen.

– Helt utan pengar blir medlemmarna inte.

Kassadirektören tror att handläggningstiderna trots allt kommer att bli längre i maj.

– Men helt utan pengar blir medlemmarna inte, säger han.

Tack vare ändringarna i arbetslöshetsskyddet kommer a-kassan sannolikt att kunna betala förskott redan före sommaren. Då kan den arbetslösa eller den permitterade få en summa som motsvarar grunddagpenningen redan när ansökan inkommit, om handläggningstiden riskerar bli lång. Den kvarstående delen betalas när ansökan handlagts.

– På så sätt kan vi garantera något slags utkomst för en stor del av de sökande under den tid som ansökan väntar på handläggning, säger Koskinen.

A-kassan informerar på sin webbplats om hur förskottsbetalningen framskrider.