10.4.2024

Ett ord från ordföranden: Regeringens sax klipper sönder folkets enighet

JHL:n väliaikainen puheenjohtaja Håkan Ekström katsoo kameraan pöydän ääressä.

Fattigdomen ökar och personer med låga inkomster får det allt eländigare, skriver JHL:s ordförande Håkan Ekström.

Det ser mörkt ut på arbetsmarknaden. Finlands regering ökar fattigdomen i landet och gör det allt eländigare för arbetslösa och personer med låga inkomster.

Samtidigt hotar ändringarna som regeringen vill införa i lagstiftningen att rasera den nuvarande förhandlingsbaserade arbetsmarknadsmodellen.

JHL och dess medlemmar på olika håll i Finland försvarar arbetstagarnas och de arbetslösas rättigheter och ett rättvist arbetsliv. Gemensamma frågor främjas bäst genom förhandlingar och avtal, och vi är alltid villiga att förbättra det finländska arbetslivet tillsammans med de andra arbetsmarknadsparterna.

Gemensamma frågor främjas bäst genom förhandlingar och avtal.

En friskare offentlig ekonomi och bättre sysselsättning har ett brett stöd i samhället. För att uppnå dem är det emellertid inte förnuftigt att sabotera fungerande arbetsmarknadsstrukturer och förhandlingskontakter eller att trycka ner dem som redan har en svag ställning i allt djupare fattigdom.

Finland måste vara ett land där det finns arbetsplatser och man kan leva på sin lön. Alla ska kunna känna sig trygga och ha en möjlighet att sammanfoga familj och arbetsliv.

Våra livssituationer och behov varierar. Kanske du redan har gjort ditt dagsverk eller inte längre har möjlighet att arbeta på heltid. Kanske du har barn som är på dagis, i skolan eller studerar. Kontinuitet i livet ger oss hopp, och jag hoppas att en del av oss fortfarande vågar bilda familj och skaffa barn.

Ett enigt folk uppnås inte med nedskärningar, utan genom att ge alla en chans.

Läs mer: Ett ord från ordföranden: En arktisk vind piskar arbetsmarknaden