14.6.2023

Ett ord från ordföranden: Utan invandring stagnerar ekonomin och tjänsterna förtvinar

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine

Finland har ett desperat behov av utländsk arbetskraft, men är tyvärr inte ett av de mest attraktiva länderna i Europa. Ännu svårare blir situationen om regeringen stramt begränsar möjligheterna till familjeåterförening och medborgarrättigheter, skriver JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine. 

Under de senaste åren har vi gått miste om 130 000 arbetsplatser i Finland eftersom det inte funnits arbetskraft för dem, visar en utredning från arbets- och näringsministeriet. Vi har alltid samtidigt haft arbetslöshet och arbetskraftsbrist, men situationen är svårare än tidigare.

Informationen vi har hört från regeringsförhandlingarna har varit oroväckande. Anser förhandlarna verkligen att till exempel närvårdare från andra länder inte ska beviljas finländskt medborgarskap, utan lämnas strandade? Varför har de inte rätt till familjeåterförening? Hur ska vi få utländska arbetstagare att stanna i Finland om de och deras familjemedlemmar inte får medborgarskap och fulla medborgarrättigheter? Förstklassiga proffs kommer inte till Finland för att bli andra klassens medborgare. Så här skapar vi bara utanförskap.

Förstklassiga proffs kommer inte till Finland för att bli andra klassens medborgare.

Nej till för strama begränsningar

Arbetskraftsbristen inom social- och hälsovården är ett stort problem. Inom Egentliga Finlands välfärdsområde skulle social- och hälsovårdssektorn behöva en tredjedel av de unga som gör inträde på arbetsmarknaden. Finland är tyvärr inte Europas mest attraktiva land. Om regeringsprogrammet innehåller för strama begränsningar för utländsk arbetskraft är vi inte attraktiva överhuvudtaget. Den kommande regeringen skjuter välfärdsstaten i foten. Alldeles själv.

Om utländska arbetstagare inte kan komma hit för att arbeta är det även en våt trasa i ansiktet på finländska arbetstagare. I Finland måste arbetsgivarna följa kollektivavtalen och betala lön enligt dem. Arbetsgivarna är förpliktade att följa arbetslagstiftningen i alla anställningsförhållanden. Fackförbundens uppgift är att bevaka att arbetsgivarna följer sina skyldigheter och behandlar sina arbetstagare jämlikt.

Lue lisää: Päivi Niemi-Laine: Ökad lönetransparens är ytterst viktigt för jämställdheten

Den inhemska arbetskraften minskar

Från regeringsförhandlingarna hörs också nyheter om märkbara nedskärningar i det fria bildningsarbetets finansiering. Detta innefattar bland annat integrationsutbildning för invandrare. Fackförbundet JHL följer noga hur landets kommande regering tänker lösa problem gällande utnyttjande av arbetstagare när arbetskraftsinvandringen ökar. Förhoppningsvis har regeringsprogrammet en inskrivning om det för att påbörja beredning enligt trepartsmodellen.

Finland kommer att behöva betydande arbetskraftsinvandring i framtiden, eftersom den inhemska arbetskraften kommer att minska under de kommande årtiondena. Utan invandring avstannar den ekonomiska tillväxten och tjänsterna förtvinar.