11.5.2022

Päivi Niemi-Laine: Folk har återfunnit fackförbundet

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine

När förhandlingarna om anställningsvillkoren blir stramare, ökar fackmedlemskapets betydelse, skriver JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Fackförbundens medlemsantal har varit på nedgång medan den allmänna arbetslöshetskassan YTK (”Loimaan kassa”) har fått allt fler medlemmar. Många har redan hunnit deklarera att fackrörelsen är döende.

Dödsbudet är emellertid förhastat.

JHL-medlemskapet intresserar. I början av året har redan 10 000 nya medlemmar anslutit sig till fackförbundet. Folk vill påverka vad som händer inom förbundet. Valdeltagandet i JHL-valet steg. Kanske har människorna märkt att medlemskap i YTK inte hjälper dem i konfliktsituationer på arbetsplatsen.

Ju fler medlemmar, desto mera kraft

En aktiv diskussion om rätten till en ordentlig lön och rättvisa anställningsvillkor förs nu på arbetsplatserna och i sociala medier. Fackmedlemskapets betydelse ökar när situationen på arbetsmarknaden är svår. Folk har insett att fackrörelsen är starkare ju fler medlemmar och samlade krafter den har.

JHL är det förmånligaste fackförbundet för välfärdsområdena.

Alla är emellertid inte insatta i det finländska arbetsmarknadssystemet och vet inte att en stor del av anställningsvillkoren beslutas om vid förhandlingsborden, inte i riksdagen.  Alla vet till exempel inte att rätten till semesterpenning eller en viss lönenivå inte grundar sig på lagen utan på allmänt bindande kollektivavtal.

Läs mer: Päivi Niemi-Laine: Löneklockorna ljuder högt när avtalsförhandlingarna inleds

Nej, ingen sköter det

Någon sköter det säkert är sloganen för JHL:s nyaste kampanj. Tanken är inte heller främmande inom intressebevakningen. Inom kommunsektorn har meningen tyvärr tagit formen nej, ingen sköter det, och på grund av arbetsgivarens ovillighet att hitta en lösning har vi varit tvungna att sätta fart på kollektivavtalsförhandlingarna med strejker.

Kom ihåg att du får strejkbidrag från ditt fackförbund när du deltar i strejken. JHL:s strejkbidrag är 160 euro per dag under vårens avtalsrörelse, och du kan ansöka om det via mittJHL efter strejken.

JHL är det förmånligaste fackförbundet för välfärdsområdena i Finland. Medlemsavgiften är lägre än vid flera andra fackförbund. JHL-medlemmar betalar endast en (1) procent av sin bruttolön för ett medlemskap som inkluderar många förmåner och tjänster. Medlemsavgiften har även ett avgiftstak, så medlemskapet i JHL kan kosta högst 600 euro per år.

Ju mer aktiva våra medlemmar är inom fackförbundet, desto starkare är vi. Kom med!