25.8.2022

Räkningarna kom, men inte lönen – Helsingfors lönekaos fick känslorna att svalla vid demonstrationen Förfallodag

Anställda vid Helsingfors stad kräver att problemen med lönebetalningen ska rättas till omedelbart. JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine hotade dyka upp i borgmästare Juhana Vartiainens mardrömmar.

Helsingfors stads förmåga att betala ut löner har blivit ett skämt som inte längre är roligt. Det kunde man förnimma vid demonstrationen Förfallodag, som ordnades av fackförbundet JHL och lärarnas fackförbund OAJ på Senatstorget den 24 augusti.

Att be om ursäkt betalar varken räkningar eller matinköp (Pahoittelulla ei makseta laskuja eikä ruokaostoksia), stod det på en skyltarna. På en annan stod det kort och koncist: Räkningarna kom, men inte lönen (Laskut tuli, liksa ei).

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine deltog i demonstrationen Förfallodag på Senatstorget i Helsingfors.

I sitt tal till demonstranterna krävde även JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine att lönerna ska betalas på rätt dag.

– Fast i ett brunt kuvert, sa hon.

För att arbetstagarnas skulle få gehör för sina krav, ordnades demonstrationen precis innan Helsingfors stadsfullmäktige höll möte.

Demonstrantena hade gjort en lista över sina krav. Den delades ut inför Helsingfors stadsfullmäktiges möte.

Kravlistan var kort:

  • Varje arbetstagare måste få sin lön korrekt och punktligt.
  • Felen måste korrigeras och gottgöras till arbetstagarna omedelbart.
  • Det måste vara smidigt och enkelt att få skadestånd – arbetstagarna får inte belastas mer.

Borgmästarna beklagade strulet

Helsingfors fyra biträdande borgmästare klev upp på scenen och beklagade lönehärvan. Nasima Razmyar (SDP) anser att det är oförlåtligt att arbetstagarna inte får sin lön. Daniel Sazonov (Saml) medgav att det är fråga om ett misslyckande som han skämts för hela sommaren.

Helsingfors biträdande borgmästare Paavo Arhinmäki (t.v.), Daniel Sazonov, Nasima Razmyar och Anni Sinnemäki beklagade lönestrulet. Till höger Stefan Loman, ordförande för JHL:s samorganisation i Helsingfors.

Razmyar ansvarar för fostrans- och utbildningssektorn och Sazonov för social- och hälsovårdssektorn. Det har funnits speciellt många problem med lönebetalningen inom de här två sektorerna.

Det framfördes också önskemål om att borgmästare Juhana Vartiainen (Saml) skulle dyka upp. Precis innan demonstrationen avrundades klev han de facto upp på scenen. Vartiainen bad ödmjukt om ursäkt för lönestrulet men blev tvungen att erkänna att det nog dröjer ännu en månad eller två innan lönebetalningen fungerar normalt.

Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen och JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine gav varandra svar på tal.

– Vet du, vi dyker fast upp i dina drömmar om nätterna ifall saken inte åtgärdas snabbt, hotade Niemi-Laine.

Borgmästaren svarade att han inte sovit speciellt gott under den senaste tiden.

Läs mer: Lönedagen är som ett lotteri för Helsingfors stads arbetstagare:
Man vet aldrig om pengarna kommer att klirra in eller om man får leva följande månad på knäckebröd

Knappt en hundring på kontot   

Barnskötaren Maija Tiili blev ordentligt överraskad då hon synade sitt lönekvitto från augusti.

Barnskötaren Marja Tiili ger skötseln av lönehärvan vitsordet icke godkänd.

– Jag var på väg att få furstliga 98 euro i lön för en hel månads arbete.

Som heltidsanställd arbetstagare förväntade hon sig ändå lite högre lön.

Nästa dag tillbringade Tiili 1,5 timmar i telefonkö för att få kontakt med Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst Talpa.

Snart började knuten lösas upp: I augusti tog Tiili emot ett halvårs vikariat som barnträdgårdslärare inom småbarnspedagogik. Chefen hade fört in uppgifterna om vikariatet enligt de anvisningar som hen hade fått.

– Jag var på väg att få 98 euro i lön för en hel månads arbete.Maija Tiili, barnskötare inom småbarnspedagogik

Löneräkningen hade ändå fått uppgifter om att Tiilis ordinarie anställning, som varat i 27 år, hade omvandlats till en visstidsanställning.

– Därmed fick jag augustilönen först i slutet av månaden, och inte den 14:e som fast anställda.

Tiili fick löfte om att den uteblivna lönen skulle betalas inom tre eller fyra dagar, vilket också skedde. Dessutom framkom det att chefen fått fel anvisningar och att röran berodde på det.

Var dröjer semesterpenningen?

Var är semesterpenningen (Missä lomarahat) stod det på arbetsledaren och JHL-medlemmen Hanna Keränens skylt. Keränen är en av de arbetstagare på Helsingfors stad som inte fick sin semesterpenning, 1 422 euro, i samband med juli månads lön.

– Jag var väldigt besviken. Jag hade för avsikt att åka på semester till Grekland med en god vän. Jag förväntade mig att få drygt 3 000 euro på kontot i mitten av juli, men fick endast nettolönen.

Arbetsledaren Hanna Keränen saknar fortfarande en del av sin semesterpenning.

Nu är det redan slutet av augusti, men Keränen har inte ännu heller fått alla sina pengar. Semesterplanerna skulle ha gått åt pipan om inte Keränens resesällskap hade lånat pengar till henne.    

– Min vän hade cancer förra året. Jag var hennes stöd vid varje cytostatika- och strålbehandling. Jag använde fjolårets semester till det, men ett bättre ändamål skulle jag inte ha kunnat tänka mig.

I år blev vännen friskförklarad och duon ville fira det med en gemensam resa.

”Personalinfot var ett bottennapp”

Lönehärvan i Helsingfors beror på att staden i april tog i bruk ett nytt lönebetalningssystem, Sarastia. Anskaffningen av det var enligt Keränen ett misstag. Den andra tabben skedde då systemet togs i bruk.

– En undermålig prestation, lyder domen.

Inte heller stadens ledning, med borgmästaren Juhana Vartiainen i spetsen, får tack av Keränen. Hon ser det infotillfälle som ordnades för personalen den 10 augusti med anledning av lönehärvan som ett bottennapp.

– Infotillfället ordnades på Helsingfors-kanalen, som alla inte ens har tillgång till. På kanalen fanns det inte heller möjlighet att ställa frågor eller ge kommentarer till borgmästaren eller personalchefen.

Borgmästare Juhana Vartiainen dök upp på scenen precis innan demonstrationen skulle avslutas. Till höger Santeri Halttunen, sakkunnig för regional verksamhet vid JHL.

Enligt Keränen har Vartiainen genom sitt uppförande visat stor likgiltighet mot personalen under lönehärvan.

– Under personalinfot offrade Vartiainen hela tre minuter åt saken. Vi klockade tiden.

”Prata mindre, gör mera”

Stefan Loman, ordförande för JHL:s samorganisation i Helsingfors, efterlyste konkreta åtgärder av staden.  

– Pengarna på kontot! uppmanar han.

– Alla stadens anställda har påverkats av lönestrulet, påminde Stefan Loman, ordförande för JHL:s samorganisation i Helsingfors.

Han anser att staden också borde betala ersättning för sveda och värk till de anställda. På grund av uteblivna löner har arbetstagare bland annat varit tvungna att ta lån för att kunna betala räkningar. Mångas semesterplaner gick också åt pipan då de inte fått in pengar på kontot.  

– Alla stadens anställda har påverkats, även de som fått sina löner. Folk har varit oroade om de fått rätt lön och om tillägg betalats som sig bör, säger Loman.

Anneli Korhonen, förtroendeman för stadens anställda inom social- och hälsovårdsförvaltningen, vill att staden omedelbart ska reda upp lönehärvan.