27.10.2023

Trotsig stämning på JHL:s representantskapsmöte:”Vi ska göra det svårt för Orpo att sova på nätterna”

För att motarbeta den nuvarande regeringens förtryckningspolitik behövs samarbete över parti- och förbundsgränserna. Det var andan på JHL:s högsta beslutande organs höstmöte.

Vi måste tala ett språk som tilltalar unga. Denna hälsning inledde JHL:s representantskaps höstmöte på Scandic Park-hotellet i Helsingfors onsdagen den 25 oktober, när JHL:s ungdomsforums medlem Lotta Kuismanen steg upp i talarstolen.

Ungdomsforumet är de ungas röst i JHL, som för andra gången i rad inbjöds till representantskapsmötet.

– Verksamheten måste vara lockande också för unga. Vi kan inte fastna i våra gamla gängor. Vi har unga som skulle vilja påverka och komma med i verksamhetsplaneringen, men ibland känns det som att det är lite svårt även inom vårt förbund, sade Kuismanen.

Representantskapet är fackförbundet JHL:s högsta beslutande organ. Det sammanträder stadgeenligt två gånger per år, på våren och på hösten. I det två dagar långa mötet deltog även JHL:s styrelse, vars uppgift är att verkställa representantskapets beslut.

JHL:s ungdomsforums medlemmar Laura Körkkö (t.v.), Elli-Noora Metsola och Samira Koistinen följde representantskapsmötet.

Kuismanen nämnde klimatkrisen som en viktig fråga för unga. De unga anser att fackförbundet måste delta i att förebygga klimatförändringen.

Representantskapsledamot Kirsi Särkelä från Uleåborg höll med Kuismanen.

– Det är på allas vårt ansvar att unga förstår att de har rätt till ett tryggt arbetsliv och en tryggad framtid.

Sura hälsningar till Orpo och Purra

Representantskapet godkände JHL:s verksamhetsplan för år 2024. Även verksamhetsplanen lyfter fram en ökning i antalet unga medlemmar och studerandemedlemmar som ett av den närmaste framtidens mål. Förbundet försöker även locka allt fler medlemmar med invandrarbakgrund.

Såväl dessa grupper som andra grupper som redan färdigt har en svag ställning straffas nu hårt av statsminister Petteri Orpos (Saml.) regering.  Regeringens politik elektrifierade luften på hotellet i Tölö.

– Regeringens nedskärningslistor lovar inget gott för oss, sade representantskapets ordförande Eija Paananen när hon öppnade mötet.

Representantskapets ordförartrio såg till att talarna höll sig koncisa. Från vänster till höger vice ordförande Tiina Liimatainen och Satu Rantanen, till höger ordförande Eija Paananen.

Paananen uttryckte sin tro på att man med gott samarbete kan påverka beslutsfattare över partigränserna. Också förbundets ordförande Päivi Niemi-Laine talade för att motverka regeringens planer oavsett partitillhörighet.

Flera representantskapsledamöter tog samma ställning som ordförandena. Andan var att man måste kavla upp ärmarna tillsammans och att även förbunden måste kunna samarbeta.

Fackförbundens och centralorganisationernas samarbete måste vara starkt om vi vill kunna rå på regeringsprogrammet, betonade JHL:s styrelsemedlem Maarit Vartiainen från Uleåborg.

– Nu är det inte dags för någon form av osämja. Vi har ett gemensamt mål i den här salen och utanför den. Vårt mål är att bevaka JHL-medlemmarnas, Finlands arbetstagares, de lågavlönades och de kvinnodominerade arbetsplatsernas intressen och se till att folk kan försörja sig och klara sig. Vi kan inte strida med varandra, vi är redan i tillräcklig strid med regeringen.

– Nu är det inte dags för någon form av osämja. Maarit Vartiainen

Representantskapsledamot och riksdagsledamot Jussi Saramo från Vanda betonade en gemensam front. Enligt honom har Orpos regering fått folk att tro att nedskärningarna är nödvändiga för att förbättra ekonomin. I verkligheten ökar statsskulden, och man öser miljardvis med pengar till företag samtidigt som människors utkomst raseras, anklagade Saramo.

– Högerregeringens syfte är att förinta fackrörelsen, beskyllde representantskapsledamot Minna Minkkinen från Tammerfors.

– Nu måste vi säkerställa att varje arbetskamrat och granne hör till facket och alla vet vem deras förtroendeman är. Vi ska göra det svårt för Orpo att sova på nätterna.

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine påpekade att det har varit svårt att föra dialog med den nuvarande regeringen. Enligt ordföranden gick till och med Juha Sipiläs (C.) regering att diskutera med.

– Jag har försökt få tala med Orpo och finansminister Riikka Purra. Ingen mottagning har ordnats, sade Niemi-Laine.

Läs mer: JHL:s representantskap sände hälsningar till regeringsförhandlingarna – Tassarna bort från strejkrätten

”Gamla stadgar måste kunna vädras”

Vid alla sina möten behandlar representantskapet ett antal motioner. Motioner kan lämnas in av vilken representantskapsledamot som helst, och de antingen godkänns, förkastas eller flyttas till fortsatt behandling. Denna gång behandlade representantskapet 17 motioner.

Man diskuterade bland annat medlemmarnas rätt att övernatta och finskundervisning vid JHL-institutet. Representantskapet röstade också om en motion gällande medlemsavgiftsbefrielse för förtroendemän.

– Högerregeringens syfte är att förinta fackrörelsen. Minna Minkkinen

Mest diskussion väckte motionerna om JHL:s arbetstagares företagshälsovård samt om att färre av förbundets arbetstagare borde ha rätt att delta i representantskapets möten.

– Även gamla stadgar måste kunna vädras och man måste kunna gå igenom vad de innehåller, sade representantskapsledamot Riitta Partanen från Ulvila.

Enligt henne kunde man även granska hur många av förbundets arbetstagare som deltar i representantskapsmötena.

Heidi Åkerfelt, sakkunnig i regional verksamhet vid Södra Finlands regionkontor påpekade att inte ens närapå hela JHL:s personal är på plats på mötet nu heller, men att det är viktigt för informationsgången och transparensen att dörrarna är öppna.

JHL:s representantskapsledamöter
Representantskapet består av 120 ledamöter som utsetts genom val.

Representantskapsledamot Marja Sirkka-Ahonen från Tavastehus höll med.

– Förbundet borde inte ens överväga att sakkunniga i regional verksamhet och andra arbetstagare inte skulle ha rätt att tala på mötena. De ska ha rätt att höra representantskapets beslut och delta i diskussionen. Att få information direkt är alltid det bästa alternativet. Det är en bra verksamhetsmodell för förbundet, sade Sirkka-Ahonen.

Medlemsavgiften förblir densamma

Representantskapet godkände också medlemsavgiften och budgeten för nästa år. Medlemsavgiften förblir en procent.

Kriget i Ukraina och det allmänna ekonomiska läget påverkar bland annat JHL:s placeringar. Därmed är ekonomin inte i bästa möjliga skick.

– Förbundet borde inte ens överväga att sakkunniga i regional verksamhet och andra arbetstagare inte skulle ha rätt att tala på mötena. Marja Sirkka-Ahonen

På den andra mötesdagen hälsades representantskapet av Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC:s ordförande Jarkko Eloranta. JHL är ett av de FFC-anslutna förbunden. Eloranta betonade att förbundens ekonomiska situation och ändringar i medlemsavgifterna även påverkar FFC:s resurser. Han underströk också att även om tiderna förändras, är fackrörelsens roll i grund och botten densamma: att försvara arbetstagarnas rättigheter.

– Detta eviga mål går det inte att svänga så mycket på.

På höstmötet fick representantskapet och styrelsen även nya medlemmar. Krista Korvanen från Lappland ersätter Tarja Huhtamella som representantskapsledamot. I styrelsen ersätts Marjo Justen av Jaana Heininen från Satakunta och Maarit Nyman av Maarit Vartiainen från Uleåborg.

Nästa gång sammanträder JHL:s representantskap våren 2024.