Päivi Niemi-Laine: Den ansvarslösa vårdens tid är förbi

Päivi Niemi-Laine, JHL:s ordförande

JHL vill vara en samarbetspartner till de privata vårdföretagen, men kräver att de förbinder sig vid förbundets ansvarsfulla affärsmodell, skriver ordförande Päivi Niemi-Laine. JHL kräver ett slut att man gör snabbvinster på äldre, barn och personer med funktionsnedsättningar. Företagen måste

Päivi Niemi-Laine, ordförande

Päivi Niemi-Laine: Valfrihet ur ett annat perspektiv

Päivi Niemi-Laine, JHL:s ordförande

Borde åldringar – oberoende av ekonomisk ställning – ha rätt att välja att bo någon annanstans än i sitt eget hem? undrar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine i Motiivi 5/2018.  Oberoende av vård- och landskapsreformens utfall kommer det inte att lösa äldreomsorgens

Päivi Niemi-Laine, översättning Kristian Johansson

Finska vårdare mer belastade i arbetet än sina nordiska kolleger

Dimensioneringen av vårdare inom äldreomsorgen är lägre och vårdarna mer belastade i Finland än i övriga nordiska länder, visar de preliminära resultaten av den nordiska samarbetsstudien NORDCARE. Samtidigt har antalet finska vårdare som överväger att sluta i sitt arbete ökat under de senaste tio åren.

Aatu Komsi